Podle zprávy vydané Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje například v opavském okrese za loňský rok přibylo žadatelů o léčbu závislosti na návykových látkách.

„Počty hlášených případů v jednotlivých okresech kraje se liší. Nárůst počtu žadatelů o léčbu uživatelů drog byl zaznamenán na Bruntálsku, Opavsku a Ostravsku. V ostatních okresech se počty nově hlášených žadatelů výrazně neliší od roku 2012, v okrese Karviná došlo ke snížení," uvádějí hygienici.

Nicméně, jak konstatuje Antonín Daněk z opavského Krizového a Kontaktního centra Pod Slunečníkem, celá tato statistika může být mírně zavádějící.

Nezávazně

Fakt, že se někdo přihlásí o léčbu, totiž ještě neznamená, že ji skutečně podstoupí. Učiní de facto jen „nezávaznou přihlášku", aby si například mohl chodit pro nové injekční stříkačky. Nebo jej nezávisle na jeho názoru přihlásí někdo z rodiny.

Ve statistice je tak prakticky započten jen jakýkoli kontakt s organizací či ústavem zabývajícím se drogovou problematikou. Množství opavských „feťáků" se prý tedy v reálu nikterak rapidně nezvýšilo. „Osobně si nemyslím, že jich je víc," soudí Antonín Daněk.

Právě ve sdružení Pod Slunečníkem mají o problematice asi vůbec nejlepší přehled. Zajišťují zde zdravotnické, sociální, rehabilitační a další záležitosti týkající se drogově závislých a jsou jediná organizace svého druhu na celém Opavsku.

Závislými se sice například zabývají i v Psychiatrické nemocnici, ale to už se jedná spíše o terapeutickou činnost a přímou léčbu. Členové opavské neziskové organizace Pod Slunečníkem naopak dělají zejména terénní práce a její členové sbírají zkušenosti i takříkajíc přímo v ulicích.

Jedním z hlavních cílů sdružení je inspirovat závislé k pokusu změnit život. „Je důležité je nabádat. Naším hlavním úkolem poté je, aby byli připraveni, když se rozhodnou se sebou něco udělat," doplňuje Antonín Daněk. Za celý loňský rok vedla tato opavská organizace ve své evidenci 172 narkomanů.

Daná čísla se ale podle Antonína Daňka různě mění. Během roku se totiž tito „klienti" vystřídají. Zhruba třetina přestane docházet a nahradí je jiní. Kromě jiného pak zajišťují Pod Slunečníkem i již zmíněnou výměnu injekčních stříkaček. A statistika hovoří jasně. Za minulý rok zde rozdali lidem závislým na návykových látkách 24 373 stříkaček.

Samozřejmě se nejedná o levnou záležitost a centrum Pod Slunečníkem by nemohlo fungovat bez příspěvků.

„Naším nejvýznamnějším partnerem je statutární město Opava. Funguje mezi námi výborná spolupráce. Takovým druhým donátorem v pořadí je ministerstvo práce a sociálních věcí, třetím Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, poté kraj a takovým nejmenším přispěvatelem je ministerstvo zdravotnictví, které přispěje vždy pár desítkami tisíc právě na nákup zdravotního materiálu," vypočítává na závěr všechny hlavní mecenáše Antonín Daněk.