Nejednalo se navíc o žádný „minivzkaz". Nápis, který tu vznikl v minulých dnech, měl 16 metrů na délku a písmo bylo o velikosti zhruba 40 centimetrů.

A co přesně měl autor na srdci, oč se chtěl podělit s veřejností? Nápisy byly celkem dva. Oranžovou barvou načmáral nejprve toto: „Kalousek, Nečas, Pea (zde pravděpodobně jen nedopsal na konci slova literu K - poznámka redakce), už odtáhli pryč".

Ve druhém případě projevil ještě více básnického umu a vytvořil černým fixem provokativní větu: „Skrze mraky táhni taky." Zdali tím pisatel myslel některého z členů vedení opavského magistrátu a koho konkrétně, toť zůstává otázkou.

Každopádně celé sprejerovo dílo vzalo za své již krátce po svém vzniku, když si dlažbu před radnicí vzali do péče pracovníci Technických služeb. „Náklady na vlastní vyčištění nápisů se pohybují ve výši asi 1 300 korun a byly vyčísleny vlastníkovi daného chodníku, tedy statutárnímu městu Opava. Ten bude tyto náklady pravděpodobně vymáhat po pachateli a původci oněch graffiti," sděluje provozně-technický náměstek opavských Technických služeb Martin Girášek.

Pro úplnost ještě dodejme, že zmíněný sprejer se v centru slezské metropole ukázal i jinde. V prvním patře jednoho z činžáků v Ostrožné ulici napsal ve stejnou dobu černým fixem tři vulgární vzkazy s tím, že jeden přidal také na zadní dveře tohoto domu.

Pachatele nyní hledají opavští policisté.