Zvíře se letos v květnu zaběhlo do areálu tamní základní školy a po odchytu bylo místo znovuvypuštění do přírody myslivcem zabito a odneseno. Členové sdružení kontaktovali proto příslušné organizace s dotazem na správnost jednání myslivců.

Krajský úřad vycházel ze zaslaných materiálů odboru životního prostředí opavského magistrátu, který vydal povolení k odlovu srnce v nehonebním prostoru až zpětně. Podle sdělení asistující městské policie byl srnec jen vystrašený a dezorientovaný, podle zasahujícího myslivce byl poraněný, a proto usmrcený tzv. zárazem.

Krajský úřad vyslovil v rozhodnutí pochybnost o tom, že rozhodnutí o odlovu srnce bylo vydáno zcela v souladu s právními předpisy, ale přezkumné řízení nezahájil. Jednání zasahujícího myslivce dal do souladu s mysliveckou praxí. Podle zákona o myslivosti může být lov na nehonebních pozemcích v některých případech vlastníkem povolen i mimo stanovenou lovnou sezonu.

Orgán státní správy tím pověří uživatele honitby, kterému také ulovená zvěř patří. Dotčené myslivecké sdružení však o zmíněném odlovu vůbec informováno nebylo a srnec mu nebyl předán.

Důvod není těžké si domyslet, ale to už je zcela jiná záležitost.