Přivolaní policisté místo zajistili a pyrotechnik určil, že se jednalo o stabilizátor dělostřeleckého granátu ráže 120 m. Nález pak převzal k bezpečné likvidaci. „V příhraničí tyto případy nejsou ojedinělé a v návaznosti na uvedené

je zapotřebí připomenout, že nejen při nálezu, ale i v případě podezření, že se o munici může jednat, je nutné se chovat velmi obezřetně a neprodleně přivolat policii,“ dodala komisařka Pavla Jiroušková.

(am)