Jak redakci potvrdil tamní starosta Jiří Čech, o těchto prázdninách se vandalové soustředili na rozbíjení oken. „Dlouhodobé je ničení fasády, a to vyrýváním různých nápisů nebo stříkáním barvy. Zanechávají také rozházené odpadky,“ popisuje starosta a dodává, že spolupracují s policií ve Velkých Heralticích.

Vandalové podle starostových slov rozbili už patnáct oken, která se v současné době opravují. „Škoda je asi pět tisíc, větší je však škoda společenská a morální,“ podotkl.

Prozradil také, že v současné době byly v zámeckém parku dokončeny práce v hodnotě 1,2 milionu korun. „Byly nově vybudovány mlatové chodníky v délce 370 metrů, odpočívadlo s pískovištěm a treláž pro popínavé rostliny.

Čekáme, zda bude vyhověno žádosti o dotaci na regeneraci zámeckého parku,“ uzavřel.