Tento případ, který nedávno řešili opavští cizinečtí policisté, není na Opavsku ničím až tak výjimečným.

„Při kontrolách v terénu, na stavbách, v hotelích, penzionech nebo při kontrole osob a vozidel na pozemních komunikacích se cizinecká policie setkává s cizími státními příslušníky, kteří v některých případech předkládají padělané nebo pozměněné doklady,“ uvedl vedoucí Cizinecké policie Opava Aleš Bronczek s tím, že rozdíl mezi padělaným a pozměněným dokladem nebo dokumentem listinné povahy je zcela zřejmý.

Padělají se i lékařská potvrzení

„U padělaných dokladů se většinou jedná o padělek, který není pravý „en bloc“ to znamená celý od základu. Naproti tomu pozměněný doklad je vydán v určitém státě oficiální úřední cestou,“ vysvětluje Bronczek a dodává, že pouze se u něj pak dodatečně pozmění některé atributy, popřípadě části.

„Například fotografie, potažmo záznamy v nich uvedené, tedy jméno, datum narození, doba platnosti a podobně. V těchto případech se může dle našich zákonů jednat o podezření z trestného činu padělání a pozměňování veřejné listiny,“ podotkl.

Zmínil také, že co se týká opavského regionu, jsou v popředí neregulérní doklady Ukrajiny a Vietnamu. Podle Bronczkových slov se falšují především listiny vydávané jinými úřady pro potřebu řízení o povolení pobytu. „Jedná se například o padělky lékařských potvrzení, ověřovacích doložek notářů, rozhodnutí úřadů práce, potvrzení o ubytování cizince, povolení k pobytu, potvrzení o studiu, padělky výpisu z účtu a tak dále,“ vyjmenoval.

Po roce musí vyměnit řidičák

Cizinci, kteří v Česku pobývají déle než rok, mají podle Bronczka povinnost vyměnit si svůj řidičský průkaz za český. „Při těchto kontrolách policisté zajistili několik padělků těchto průkazů,“ pokračuje. Jak dále uvedl, kontrolní činností byly také zaznamenány případy, kdy cizinci předkládají pojistné smlouvy i kartičky pojištěnců, které jsou pravé.

„Nicméně po prověření u vydávajícího subjektu bylo v několika případech zjištěno, že nejsou pojišťovnou zaregistrovány v jejich databázi a tím pádem jsou neplatné. Z následného šetření vyplynulo, že si sice cizinci sjednají zdravotní pojištění s obchodním zástupcem pojišťovny, ale peníze, které za takto sjednané pojištění zaplatili, nedorazí na účet pojišťovny,“ vysvětlil Bronczek.

Na závěr se nechal slyšet, že při odhalování padělků v terénu používá cizinecká policie také speciálně vybavené vozidlo, takzvaný Schengenbus, které disponuje veškerou dostupnou technikou umožňující kontrolu pravosti dokladů.

„Toto je využíváno především při dopravních akcích, kde se kontrolují doklady jak cizinců, tak i občanů České republiky, a zároveň při součinnostních akcích při kontrole zaměstnanosti na rozsáhlejších stavbách či v podnicích,“ uzavřel.