Na jedné smlouvě figuruje firma My Energy poskytovatel služeb v oblasti energetického poradenství, na druhé firma Stabil Energy dodavatel energií.

Jak tato finta funguje? Spotřebitel uzavře s obchodním zástupcem společnosti Stabil Energy nejen smlouvu o dodávkách energií, ale současně uzavře smlouvu o poskytování služeb v oblasti energetického poradenství.

Dealer vystupuje před zákazníkem jako zprostředkovatel pro firmu My Energy, která se ve smlouvě zavazuje dohlédnout na hladký průběh změny dodavatele energií, řešit případné problémy s tím spojené, provést optimalizaci distribučních sazeb. To všechno bezúplatně.

Ale pozor! Zákazník se smluvně zavazuje k tomu, že nebude zasahovat do uzavřených smluv, nebude měnit nastavení produktových řad ani dodavatele. V tom je kámen úrazu. Za porušení stanoví smlouva sankci 1 200 korun.

Cíl je jasný. Zákazníka má odradit od odstoupení od smlouvy, a když neposlušný spotřebitel přesto odstoupí, dostane pokutu. „Spotřebitel má podle Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy o dodávkách energií uzavřené na dálku do 14 dnů a u smlouvy, uzavřené při podomním prodeji, až 5 dní do zahájení dodávek podle Energetického zákona. V obou případech bez jakékoliv sankce," upozorňuje předsedkyně Sdružení Marcela Reichelová.

Připomíná, že pokuta sjednaná ve smlouvě s jinou firmou, ale ne přímo s dodavatelem energií, je v případě firmy My Energy pouhým trikem, jak obejít tato zákonná ustanovení. Sdružení je připraveno pomoci takto postiženým spotřebitelům právní radou.