Nelegální činnost páchal na územích Moravskoslezského a Jihomoravského kraje od začátku roku 2013 až do letošního července. Z poškozených například vylákal finanční hotovost pod záminkou zhodnocení jejich vkladu do svého podnikání v oboru krátkodobých finančních půjček pro širokou veřejnost.

Za tímto účelem vytvořil prezentaci. V jejím rámci pak předkládal padělané výpisy z účtů společností MPP Financial Services Se a Litigatis Finance s.r.o. Měly na nich být zůstatky v řádech milionů korun.

„O půjčkách byly sepsány písemné smlouvy. Ty měly být opatřeny padělanými razítky, které ověřují podpisy například notářů z Opavy či Brna. K tomu měla být vystavena směnka na vlastní půjčený obnos," poznamenala tisková mluvčí Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje Soňa Štětínská.

Nešlo přitom o jediný trik Petra Hajdy. Obdobně si počínal, když si říkal o peníze za účelem zhodnocení vkladu do podnikání v oboru nákupu a prodeje nemovitostí nebo motorových vozidel, které byly zajištěny při různých exekucích a notářských zástavách. Zaštiťovat vše měla osoba notáře z Prahy.

Dalším záminkou bylo vyřešení exekuce vůči němu samotnému případně snížení jeho celkového dluhu. „Poškozeným mělo být vystaveno „Potvrzení o vyplacení exekuce". Mohlo být na hlavičkovém papíru společnosti MPP Financial Services Se," pokračovala mluvčí.

Podvodník původem z Opavy se důvěřivce snažil okrádat také prostřednictvím různých inzerátů na internetových portálech. Nabízel atraktivní zboží, mezi nímž byly kupříkladu pneumatiky, notebooky, mobilní telefony a další, za velmi výhodné ceny.

Vystupoval pod přezdívkou neboli nickem HAJDALAK. Peníze měly být zasílány na následující číslo účtu: 2108729361/2700.

„Pokud se kdokoliv domnívá, že byl jednáním muže podveden, ať neprodleně kontaktuje kriminalisty na telefonním čísle 974 721 451. Informace je možné sdělit také na bezplatné policejní lince 158 nebo na nejbližší policejní služebně," doplnila Soňa Štětínská.