„Inspektoři z oblastního inspektorátu v Ostravě uložili zmíněné společnosti dvě pokuty. Přes 140 tisíc korun za odběr podzemních vod bez povolení a 65 tisíc korun za nakládání se závadnými látkami. Pokuty nabyly právní moci druhého srpna,“ upřesnila mluvčí ČIŽP Radka Nastoupilová.

Druhá ze zmíněných pokut byla podle Radky Nastoupilové uložena za to, že zemědělská společnost nezamezila úniku hnojůvky na nezpevněnou plochu vedle jímky. „V tekuté složce vzniklého podmoku bylo zjištěno znečištění, a došlo tak k ohrožení kvality podzemních vod při jejím průniku půdními vrstvami. Firma také nakládala bez schváleného havarijního plánu se 107 tunami závadných látek. Jednalo se o tuhá průmyslová hnojiva ve středisku mechanizace v Březové,“ upřesnila mluvčí ČIŽP. 

Petr Kramný v doprovodu ozbrojené vězeňské eskorty.
Kauza Kramný: další námitka podjatosti