Přestupky na radnici spadají do kompetence odboru vnitřních věcí (OVV). Často se zde setkávají skutečně s bizarními případy. Například vedoucí OVV v Hradci nad Moravicí Jiří Mojczek si vzpomíná na jeden konkrétní sousedský spor. „Jednoho muže pobuřovalo, že jeho sousedka se na vlastní zahradě opaluje bez horního dílu plavek."

Těžko uvěřitelné záležitosti řešil také opavský magistrát. Vedoucí přestupkového oddělení Lenka Veronika Benková nám popsala, jak devadesátiletý dědeček opakovaně podával návrhy na zahájení přestupkového řízení proti své vnučce a dceři. Nabyl totiž dojmu, že mu kradou z jeho zamčeného bytu věci, zvláště pak peněženku s penězi.

„Když jsem se ho u ústního jednání ptala, jak ta peněženka vypadala, tak ji vytáhl z kapsy saka a řekl mi: Takhle, to je ona! Pán bohužel prokazatelně trpěl nějakou psychickou nemocí, proto jsem využila zákonného zmocnění a poslala jsem dědečka na vyšetření k soudnímu znalci z oboru psychiatrie.

Dotyčný byl natolik nemocný, že vlastně už za sebe nemohl zodpovídat a nechali si jej v nemocnici," líčila Lenka Veronika Benková.

Tím ale celý příběh neskončil. Jeho výhrady proti jediné dceři neustaly. „Dům, v němž všichni bydleli, nechal již pacient ležící na psychiatrii po smrti přepsat na nějakého synovce. Kdyby nebylo znaleckého posudku, o který jsem požádala primáře, jeho dcera by opravdu o ten dům přišla."

Byť některé případy působí skoro až směšně, věřte, že pověřeným osobám, které se jimi musí zabývat, do smíchu příliš není. K řešení jich totiž mají více než dost. Mnohdy se přitom jedná o malichernosti.

„Lidé volají policii k mnoha prkotinám. Než policie oznámení vypracuje a doplní, tak přiběhnou na úřad, že přestupek už nechtějí projednávat. Často se to stává u návrhových přestupků spáchaných mezi osobami blízkými a urážkách na cti," vysvětlovala Sylvie Nicklová z právního odboru hlučínské radnice a ještě dodala: „Pokud sice nepodají návrh na projednání přestupku v tříměsíční lhůtě, tak se věc nakonec odloží, my ale musíme postiženou osobu vyrozumět. To znamená poslat jí obálku s modrým pruhem."

Ne všichni se ovšem chovají unáhleně a okamžitě se obracejí na policii či přímo na úřad. Odlišné zkušenosti má Lenka Veronika Benková z opavského magistrátu: „Postižení ve většině oznamují přestupky, až když se nemohou s druhou stranou domluvit, anebo se nedá protiprávní jednání dál snášet. Jedná se třeba o fyzická napadení nebo vyhrožování hraničící s domácím násilím."

Některé případy končí smírem

Lidem, kteří na městských úřadech mají v kompetenci řešení přestupků, se někdy vyplatí sezvat všechny účastníky daného sportu k ústnímu jednání.

„Stalo se to třeba při urážce na cti, kdy došlo k omluvě a tím i ke smíru. Protivníci sice nakonec uzavřou smír a dále se nepokračuje v jednání, jenže správní orgán předtím musí obeslat všechny zúčastněné," mínila dále Sylvie Nicklová.

Z jejích slov vyplývá, že velkou zátěží pro účastníky je právě nadměrné papírování. A to například u přestupků, kdy je pachatel neznámý. „Správnímu orgánu tak nezbývá, než je po šedesáti dnech odložit. Bylo by fajn, kdyby v těchto případech mohla věc odložit už policie a nemusela se tato oznámení postupovat k dořešení, protože úřad stejně nemůže provádět vyšetřování a nemá záležitost jak dořešit. Jim i nám by tak ubylo papírování," pokračovala.

Souhlasí s ní také Jiří Mojczek z Hradce nad Moravicí. Zdejší komise zde totiž k projednávání přestupků zasedá každý týden: „Nejde jen o papírování, zátěž to je také v souvislosti s vymáháním uložených sankcí a pokut."

Přestupky souvisí s ročním obdobím

Byť kupříkladu v Opavě se už zhruba pět let s „notorickými" stěžovateli nesetkávají, v Hradci se takoví lidé najdou. „Periodicky své stížnosti opakují. Je to vždy v určitém časovém období, někdo přijde a po něm zase přijde někdo jiný. Na sebe to pak navazuje," popisoval Jiří Mojczek.

Jistou periodicitu lze postřehnout také v druhu případů, které v daném ročním období musí ve městech řešit. „V zimě se více krade. Pro bezdomovce je v obchodech teplo a venku ho mají nedostatek. Proto odcizí nějakou lahvinku, aby se zahřáli. V létě je zase více sousedských sporů. Když lidé po zimě vylezou od krbu na zahrady, začnou se hašteřit," upřesňovala Sylvie Nicklová a ještě připojila několik postřehů:

„V tom období jsou častější také konflikty mezi mladými na akcích pod širým nebem. Svůj vliv má uvolněná atmosféra zábavy, víno, u mužů přítomnost žen, dnes bohužel i drogy. Jde hlavně o fyzická napadání."