Své o pomluvě ví i ředitelka jedné z opavských základních škol. Tu totiž od poloviny letošního ledna až do prvního březnového dne pomlouval zatím neznámý pachatel. Na ženu opakovaně posílal z jedné e-mailové adresy stížnosti a podněcoval různé úřady k provedení kontroly ve škole.

„Jeho stížnosti směřovaly Krajskému úřadu v Ostravě, České školní inspekci, Inspektorátu bezpečnosti práce a odboru školství Magistrátu města Opavy,“ udělala výčet adresátů s případem seznámená policistka Dagmar Schindlerová.

Pachatel však vždy ve svém dopise uvedl nepravdivé údaje. „V průběhu února byla na pracovišti ředitelky uskutečněna hloubková kontrola, která však neshledala žádné pochybení. O tom byla ředitelka školy písemně informována,“ řekla Schindlerová.

Ředitelka, která celou událost vnímá jako ohrožení své vážnosti a pověsti v zaměstnání před podřízenými, nadřízenými i rodiči dětí docházejících do školy, se proto rozhodla podat trestní oznámení. To v současné době prověřují opavští policisté jako podezření z přečinu pomluvy.

Okruh možných pisatelů e-mailů je ale veliký. Může se jednat o některého z rodičů, některého ze současných či minulých kolegů nebo za vším může být i zcela jiný, s působením ve škole nesouvisející, důvod. A funkce ředitelky se pisateli jen hodila k využití.

Aby bylo možno nepravdivou informaci kvalifikovat jako pomluvu, musí splňovat některé znaky. Hlavně musí značnou měrou ohrožovat vážnost napadeného u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, případně narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Za to pak hrozí pomlouvači trest vězení až na jeden rok.

Pokud ale bude k takové pomluvě využito například tisku, televize, rozhlasu či internetu na veřejně přístupném místě, hrozící trest je pak dvojnásobný. Pomluva je sice podle nově platného zákona z roku 2009 stále součástí trestního zákona, jsou ale snahy podobné činy řešit v rámci občanskoprávních řízení.

Občanský zákoník totiž zaručuje právo každého na ochranu své osobnosti, svého jména a projevů osobní povahy.