Vedoucí Jatek Melč, jež spadají pod podnik z Dolního Benešova, Karel Klemens mladší, řidič firmy Ondřej Fuss a vedoucí prodejny Karel Vaněk včera znovu zasedli na lavici obžalovaných.

Toto trio čelí obžalobě krajské veterinární správy, že během roku 2013 obchodovalo s masem nemocného skotu. Jednalo se o dvanáct případů především hovězího dobytka. Ten byl zpracován jatečním způsobem, byť na jatkách neměl co dělat.

Po výslechu posledního svědka ve středu dopoledne u opavského soudu vystoupili soudní znalci obžaloby Jan Bernardy a obhajoby Vladimír Pažout. V odpolední části hlavního líčení se přehrávalo také několik zachycených policejních odposlechů.

Obžalované trojici, která byla dosud bezúhonná, hrozí za poškození spotřebitele a ohrožení závadnými potravinami trest v rozpětí od dvou do osmi let.

Podle Jana Bernardyho a dalšího znalce Antonína Brabce došlo k pochybení. V praxi to fungovalo tak, že se společnosti zejména skrze řidiče Ondřeje Fusse ozvali chovatelé, kteří disponovali nemocným kusem dobytka, a tázali se na to, jestli by se nedal odebrat.

Ve většině inkriminovaných dvanácti případů šlo o zvířata, kterým byla aplikována antibiotika a na jatka putovala ještě před uplynutím takzvané ochranné lhůty. V jejich tělech se tak mohly nacházet nadlimitní hladiny těchto léků.

„Na jatka může jít pouze zdravý dobytek,“ uvedl v posudku Antonín Brabec. Veterinárním lékařům na jatkách byly záměrně zatajeny skutečnosti ohledně zdravotního stavu skotu. V jednom případě šlo také o jehňata, která trpěla průjmovým onemocněním. Byť se taková zvířata v Melči neměla vůbec objevit, nakonec byla zpracována k lidské spotřebě.

A to i přesto, že mezi dvanáctkou případu byla dvě telata léčena na zápal plic, dobytek s infekcí v zadních končetinách, a v jednom případě dokonce kráva, jež v sobě měla mumifikované tele.

SKUTEČNÝ ZDRAVOTNÍ STAV ZVÍŘAT MĚL BÝT ZATAJEN

K posledně jmenovanému policie nashromáždila hned několik odposlechů. Dobytek byl od kozmického chovatele odvezen navzdory tomu, že mu lékaři dávali jen několik dní života. Kráva byla vyzvednuta a převezena na jatka.

Zaměstnanci mezi sebou komunikovali o ceně. Tento kus byl přitom v Melči poražen načerno bez přítomnosti lékařů a následně zpracován. Trojice obžalovaných dobytek vyzvedávala a předčasně porážela, i když ještě běžela ochranná lhůta antibiotik. Maso na pultech bylo opatřeno značkou PP (podmíněně poživatelné), jinými slovy se dalo konzumovat až po tepelné úpravě.

„Došlo k porušení veterinárního zákona a do prodeje se dostaly potraviny, které byly lidskému zdraví nebezpečné,“ komentoval Jan Bernardy.

Ten ovšem svůj znalecký posudek vypracoval na základě materiálů, které mu dodala policie. Doklady o tom, jaké konkrétní léky zvířata užívala, chybí. Druhý ze znalců, Vladimír Pažout, se pozastavoval nad tím, jestli z masa daných zvířat skutečně mohlo plynout reálné nebezpečí. Vzorky totiž testovala Státní veterinární správa.

„Ze 140 vzorků bylo 136 mimořádně vyhovujících, tři byly vyhodnoceny jako podezřelé a jeden byl testován pozitivně,“ komentoval už zmíněný Vladimír Pažout. Ten tvrdil, že aby lidské zdraví mohlo být ohroženo, musel by člověk konzumovat maso se zvýšenými hladinami po antibiotikách opakovaně a po dlouhou dobu.

PADNE KONEČNÝ VERDIKT V ZÁŘÍ?

Případ s největší pravděpodobností bude u opavského okresního soudu vyřešen v září. Při příštím líčení by se měly číst závěrečné návrhy a později by mohlo dojít také na rozsudek.