Jedle obrovská a smrk ztepilý rostly možná už sto let na hranici vítkovského parku poblíž domu obžalovaného, kterému byly trnem v oku. Jeho žádost o pokácení byla právě s ohledem na kulturní památku zamítnuta a vztek bývá špatným rádcem.

To si obžalovaný k své škodě nepřipustil a rozhodl se vzít záležitost doslova do vlastních rukou. Začátkem srpna loňského roku vzal kolem osmé hodiny večerní motorovou pilu a do obou kmenů s ní udělal několik hlubokých zářezů, které stromy odsoudily k likvidaci.

Měl však smůlu, protože jeho počínání viděli svědci a nemlčeli. Způsobenou škodu za zničené památeční stromy posuzovali odborníci z oboru dendrologie, ochrany přírodního prostředí a také z Národního památkového úřadu. Vyčíslena byla na více než 570 000 korun.

Obžalovaný, který má na svém kontě předchozí přestupky i pět trestních záznamů, se ještě před zahájením hlavního líčení dohodl s městem Vítkov na úhradě 90 000 korun a částku zaplatil.

„Nepožadovali jsme od něj plnou výši, protože byla na uvěznění a v takovém případě by pro nás byla zcela nedobytná. Po dohodě se zastupiteli jsme se proto s pachatelem smluvně dohodli na částce, kterou je schopen uhradit,“ vysvětlil důvod úpravy finanční kompenzace starosta Pavel Smolka.

Během hlavního líčení Milan Szturc vinu připustil, k činu se doznal a projevil oficiální lítost. Měla by mu vydržet, protože soudce rozhodl o podmíněném zastavení jeho trestního stíhání se zkušební dobou 1,8 roku. Takové řešení umožňují podmínky plného doznání a úhrady škody, které obžalovaný splnil.

Souhlasným stanoviskem ze strany obžalovaného, státního zástupce i právního zástupce poškozeného města Vítkov je soudní rozhodnutí pravomocné.