Ludmila M. je starší paní, která se synem Petrem M. a rodinou žije v opavské městské části Vávrovice. Vlastní pozemek, jenž se nachází napravo od silnice za kruhovým objezdem v Jaktaři, pokud míříte z Opavy na Krnov.

Několikrát do roka dostávali nabídky k odkupu.

Někdy na podzim roku 2015 jim do schránky doputoval dopis jedné realitní společnosti upozorňující na to, že vzhledem k budování sjezdu z hlavní cesty na vedlejším pozemku nebude v budoucnu možno vybudovat sjezd i na ten její. Z komunikací první třídy se totiž mohou provádět v rozmezí 150 metrů. Takto jim měla být situace vysvětlena.

Majitelka se bála, že ztratí přístup na svou parcelu, případně se bude muset finančně spolupodílet na budování sjezdu, což nechtěla, a proto realitku zkontaktovala a začala jednat o možnosti zprostředkování prodeje.

ZA TOLIK PRODÁVAT NEBUDEME

Stanovila se určitá cena za metr čtvereční, která později byla na přání Ludmily M. navýšena. Realitní společnost se následně pustila do hledání kupce. Do jednání vstoupil další zprostředkovatel, jenž sehnal zájemce.

Pro obě strany byly stanoveny sankce. Pokud by prodávající nebo kupující od obchodu odstoupil, musel by uhradit pokutu ve výši dva miliony korun. Ludmila M. a Petr M. si prodejem pozemku nakonec mohli přijít na 4 miliony.

Na začátku roku 2016, kdy se měla celá transakce dokončovat, se však rodina z Vávrovic dozvěděla, že její pozemek má podstatně větší hodnotu, než za jakou se měl prodávat. K tomu také získala informace o tom, že se sjezdem na jejich parcelu to je jinak, než jak jim bylo původně líčeno.

K prodeji Ludmila M. nakonec nechtěla svolit, což kupujícího vedlo k podání žaloby nejen na ni a jejího syna, ale i na zprostředkovatele.

K PRODEJI JSME BYLI DOTLAČENI

Případem se v únoru letošního roku začal zabývat Okresní soud v Opavě. Začátkem října padl rozsudek. V něm se soud postavil na stranu Vávrovických a žalobu zamítl.

Podle soudkyně byla u Ludmily M. a jejího syna informací o sjezdu vyvolána nejistota a tíseň, zprostředkovatel měl také překročit své zmocnění a smlouva o budoucí kupní smlouvě neměla být ze strany prodávajících podepsána.

„Opravdu jsem ráda, že jsme to vyhráli. Dostali jsme snad deset nebo patnáct dopisů, abychom to prodali. V jednom z těch posledních bylo zmíněno, že se nedostaneme přes sousední pozemek, tak jsme si řekli, že to nejspíš musíme prodat. Byli jsme k tomu vlastně dotlačeni. Jinak bychom o prodej nestáli.

Oba se synem děláme v zemědělském družstvu a vždy jsme byli vedeni k tomu, ať pozemek družstvo využívá. Dříve jsme mu jej totiž pronajímali,“ komentovala Ludmila M.

POČKAJÍ SI, JAK TO CELÉ DOPADNE

S rozhodnutím soudu ovšem nesouhlasí majitel a jednatel realitky, která zprostředkovala obchod, Jaroslav P.

„S výsledkem soudního jednání a s rozsudkem spokojeni nejsme. Prodávajícím byl zprostředkován prodej pozemku za výhodnějších podmínek, než sami požadovali. Podle podepsané smlouvy jim zprostředkovatelé vyjednali částku o 1 200 000 korun vyšší.

Před podpisem kupní smlouvy však došlo k náhlé změně ze strany prodávajících, kteří odmítli kupní smlouvu podepsat. Prodávající se nyní chtějí zprostit svých závazků,“ uvedl Jaroslav P., podle něhož je zřejmé, že si majitelé parcely chtějí pozemek prodat sami.

Sám je zvědav, jak celá záležitost dopadne: „Dnes však ještě není vše uzavřeno. Uvidíme, zda se strana žalobce odvolá ke krajskému soudu a jak tento následně rozhodne. Věříme, že spravedlnost není slepá.“