Zlodějům, lapkům a dalším individuím nastaly zlé časy. 

V posledních dnech se výrazně snížila kriminalita. Přesná čísla zatím nejsou k dispozici, podle vyjádření několika moravskoslezských kriminalistů jde ale o značný pokles. 

„Spáchání určitých trestných činů v době nouzového stavu země je okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby. Jedná se například o krádeže, podvody, šíření poplašné zprávy, šíření nakažlivé lidské nemoci a další,“ uvedla Soňa Štětínská z moravskoslezské policie.

OPLATKY

Do problémů se například dostala sedmatřicetiletá žena, která po vyhlášení stavu nouze v prodejně ve Frýdku-Místku ukradla oplatky a konzervu. Zboží za sedmdesát korun ukryla pod oblečení. Takto bez zaplacení prošla pokladní zónou. Vzhledem k tomu, že byla v posledních třech letech za podobný čin odsouzena, jde o krádež bez ohledu na to, že hodnota věcí nepřesáhla trestní hranici pět tisíc korun.

Za normální situace by jí hrozilo šest měsíců až tři roky, nyní je to až osm let vězení. 

Vyšší sazba je také u vloupání. „Jako příklad lze uvést, že pokud se pachatel dopustí za běžného stavu krádeže vloupáním do stánku s potravinami a odcizí zboží v hodnotě pět set korun, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě až dva roky. Pokud se obdobného jednání dopustí v současné době, tedy během vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě dvě léta až osm let,“ uvedl nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

POPLAŠNÁ ZPRÁVA

Další trestný čin, u kterého je možno za stavu nouze užít přísnější sazbu, je šíření poplašné zprávy. Pozdě si to uvědomil muž (33 let) z Ústí nad Labem, o jehož nesmyslném počínání v úterý informovala policie.

„Mám Corona a největší zábava je chodit do supermarketů a jazykem lízat pečivo,“ napsal na sociální síť. Ve skutečnosti nemocný nebyl. „Jelikož se dopustil tohoto jednání v době nouzového stavu na celém území České republiky a mohl tak způsobit nebezpečí vážného znepokojení obyvatelstva, jedná se o přitěžující okolnost. Proto je ohrožen trestem odnětí svobody až na osm let,“ uvedla policie.

K TÉMATU

VYŠŠÍ SAZBA
U některých činů spáchaných za stavu nouze lze použít vyšší trestní sazbu. Podle vyjádření Nejvyššího státního zastupitelství to platí pro:
- šíření nakažlivé lidské nemoci
- šíření nakažlivé lidské nemoci z nedbalosti
- ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty
- ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty z nedbalosti
- krádež
- zpronevěra
- podvod
- lichva
- šíření poplašné zprávy

§ 205Krádež
Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán, spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu, za živelní pohromy nebo jiné události vážně ohrožující život nebo zdraví lidí, veřejný pořádek nebo majetek.