To jsou přestupky, za něž již někteří řidiči z Opavska nasbírali plný počet bodů. Ve správním obvodu Magistrátu města Opavy je vybodovaných řidičů dvaatřicet. Potvrdil to vedoucí oddělení dopravně správních agend Jaroslav Vávra.

„Zavedením bodového systému se zklidnila doprava po nabytí účinnosti zákona, ale problém je v samotných řidičích, kteří jsou velmi neukáznění. Zejména se jedná o mladé lidi s malými zkušenostmi, předvídavostí a podobně,“ uvedl Vávra.

V Hlučíně evidují k 31. prosinci minulého roku osm řidičů, kteří přišli o řidičský průkaz. „Nejčastěji jsou řidiči ohodnoceni dvěma body,“ zmínila tisková mluvčí města Hlučín Jarmila Harazinová s tím, že nejčastějším prohřeškem řidičů z Hlučínska je překračování rychlosti. Rovněž podle slov vedoucího hlučínského odboru dopravy a silničního hospodářství Roberta Vitáska zavedení bodového systému nehodovost neovlivnilo.

I ve Vítkově mají hříšníky. Na otázku, kolik řidičů na Vítkovsku už nasbíralo plný počet bodů odpověděl vedoucí oddělení dopravy Městského úřadu Vítkov Zdeněk Adamec, že šest a osm neřidičů. To, že by se se zavedením bodového systému snížila na Vítkovsku nehodovost, také nezpozorovali. V Kravařích mají podle slov vedoucího odboru dopravy Richarda Barvíka nasbíraný plný počet bodů tři řidiči.