Někteří z nich se proto rozeběhli po lese. Schovávali se v houští a pod vývraty stromů.

Řeč je o Vietnamcích, kteří v několika případech porušili zákon v oblasti cestovních dokladů. Celní úřad bude navíc zjišťovat, jestli vůbec pracovali legálně.

„Finanční krize ruší nasmlouvaná pracovní místa cizincům a ti vydáni na pospas těžké finanční situaci využívají možnosti takzvaných zprostředkovatelských agentur. Ty je mnohdy využívají na různé práce většinou podřadného charakteru,“ řekl redakci vedoucí Inspektorátu cizinecké policie Opava Aleš Bronczek.

Jak vysvětlil, cizinci si zpravidla v domovském státě půjčí řádově tisíce dolarů, aby mohli vycestovat za prací do Evropy.

„Tyto peníze jsou pak nuceni splatit, a tak pracují v různých oblastech a odvětvích ekonomiky a berou jakoukoliv práci,“ pokračuje se slovy, že v rámci mediální kampaně s názvem Dobrovolné návraty poučují cizince o možnosti návratu do své rodné země.

„To vše za předem ujednaných specifických podmínek ještě v době, kdy zde mají legální pobyt a dříve, než ztratí zaměstnání. „Jsou pak potenciálními pachateli trestné činnosti v našem regionu,“ dodal Bronczek.