Problém byl v tom, že tuto smlouvu uzavřela na jméno a doklad svého známého, který o tom neměl ani ponětí. Hned uhradila vstupní splátku 350 korun a potom ze získaného přístroje vesele volala, aniž by smluvní podmínky s placením poplatků dodržela. Obžalovaná v hlavním líčení svou vinu přiznala a slíbila dluh uhradit.

Mobilní telefon prý už nemá, někde ho údajně ztratila. Své jednání nebyla schopna vysvětlit. Dvacetiletá dealerka Romana Budíková přiznala, že smlouvu sepsala a že jí byla předložena zřejmě fotokopie občanského průkazu poškozeného. K uzavření smlouvy společnost T – Mobile tento ofocený doklad vyžaduje. Tvrdila, že neví, jak k němu obžalovaná přišla.

Poškozený muž vypověděl, že na všechno přišel až ve chvíli, kdy dostal od telekomunikační společnosti složenku s nepříjemným sdělením. Dozvěděl se, že má u T – Mobilu dluh ve výši 6 325 korun a že na něm bude exekuční společnost vymáhat částku 7 753 korun. Protože netušil, oč jde, vyžádal si od společnosti inkriminovanou smlouvu.

Z ní zjistil, že je uveden jako člověk, který ji uzavřel, ale s jeho zfalšovaným podpisem. Řekl, že obžalovanou zběžně zná a že u něj občas přespávala. Hlavní líčení s Lenkou Kotalovou bylo odročeno na červenec. Do té doby má šanci na zastavení trestního řízení, když celou dlužnou částku T – Mobilu uhradí.

Pokud to neudělá, vystavuje se možnosti odsouzení za podvod v trestní sazbě až do pěti let. Soudní řízení proti Romaně Budíkové bylo podmíněně zastaveno na zkušební dobu jednoho roku, což stejně jako státní zástupce na místě přijala. K polehčujícím okolnostem patřilo, že se obě ženy k činu doznaly a že jsou dosud bezúhonné.