Zavedl v něm mimo jiné tradici školních vědeckých konferencí a studenti se pod jeho pedagogickým vedením desetkrát probojovali do světového finále prestižní fyzikální soutěže Turnaj mladých fyziků. V roce 2017 si z ní odvezli ze Singapuru stříbro.

Za svou dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost dostal medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy II. stupně a je držitelem ceny pro pedagogy Učené společnosti České republiky a Nadačního fondu NEURON.

Získal ji za podporování zájmu o vědu a výzkum na středních školách, vytváření podmínek pro individuální činnost svých studentů a za vynikající působení studentů Mendelova gymnázia v soutěžích. Byl součástí týmu, který se v Opavě podílel na tvorbě zajímavého modelu Sluneční soustavy a pro Svět techniky Ostrava vytvořil několik populárně naučných výstav. Se Slezskou univerzitou dlouhodobě spolupracoval na popularizaci matematiky a fyziky.

Současný směr školství bývalého pedagoga doslova děsí

Znamená to, že o školství něco ví a jeho současný směr s dopadem na vzdělanost žáků ho děsí. Je zastáncem názoru, že má být celý letošní školní rok anulován.

„Znamená to například neřešit docházku, známkování a probranou látku a na vysvědčení uvést jen vysvětlující text, v příštím školním roce pokračovat v ročnících tak, jako by předchozí neexistoval a dořešit nástup žáků do prvního ročníku ZŠ a vstup i výstup studentů vysokých škol. Poslal jsem svůj názor ústavním činitelům i některým poslancům, ale v podstatě bez odezvy,“ říká Petr Pavlíček.

V této obavě rozhodně není osamocen, protože prudkého snížení vědomostní laťky na českých školách od základních po vysoké se obává značná část veřejnosti i odborníků. Výuka online logicky nemůže kvalitou v žádném případě nahradit pobyt ve třídě a výklad pedagoga. Známky na vysvědčení, nepodložené zkoušením, tak zůstávají jen ničím nepodloženými číslicemi.

Jeho předměty - matematika a fyzika, mezi žáky zrovna k oblíbeným nepatří a toho si je dobře vědom.

„Docela chápu studenty, kteří se na tyto předměty připravují řadu hodin a výsledky jejich snahy přesto končívají v lepším případě u čtyřky. Bude to možná tím, že vyžadují talent a pokud studentovi chybí, nepochopí je, ani kdyby se rozkrájel. Logicky mu pak nezbývá nic jiného, než se text mechanicky nabiflovat a učiteli ho zopakovat jako gramofon. Na druhé straně ale pokud takový student látku alespoň teoreticky zvládne, dobře si uvědomí své studijní meze,“ vysvětluje bývalý ředitel Mendelova gymnázia.

Vzdor svému zaměření je odpůrcem zařazení matematiky mezi povinné maturitní předměty. „Matematické problémy na základní nebo střední škole mají vždy řešení, většinou jednu hodnotu a žáci často kopírují postup vyučujícího bez hlubších úvah. V životě je to jinak. Jedna věc je pozitivní vliv námah a to, že by maturita s povinnou matematikou vzala takto „netalentovaným“ studentům čas ke zdokonalování v předmětech, na které talent mají, je ta druhá,“ dodává Petr Pavlíček.