Elektronické neschopenky

Neschopenka se začne vystavovat elektronicky. Lékaři či nemocnice ji budou moci vyplňovat ve webovém rozhraní nebo ve svých lékařských softwarech. Pacient bude mít stále od lékaře vytištěný papírový průkaz, nemusí ho ale osobně předat v zaměstnání. Změna bude platit od ledna.

Lékový záznam pacienta

Bude stačit jeden klik a lékaři se ukáže seznam všech medikamentů, které pacient užívá. Včetně těch, co mu předepsali odborníci v jiných ordinacích. Do sdíleného lékového záznamu budou mít přístup také záchranáři a lé- kárníci. V provozu bude lékový záznam od června 2020.

Odškodňování za újmy při očkování

Rodiče, jejichž děti měly vážné zdravotní problémy po povinném očkování, nebo po něm dokonce zemřely, budou mít nárok na odškodnění od státu. Návrh zákona se nyní projednává ve sněmovně. Ministerstvo tvrdí, že by měl začít platit v prvním čtvrtletí příštího roku.

Nové fungování pojišťoven

Zaměstnanecké pojišťovny čeká změna. O tom, kam plynou peníze z pojištění, by měly rozhodovat jinak volené správní a dozorčí rady. Podle ministerstva by se měly skládat hlavně z velkých zaměst- navatelů, kteří do pojištění odvedou nejméně 0,4 procenta pojistného. Podle poslanců by to ale měli být přímo volení zástupci pojištěnců. Návrh zákona je nyní ve sněmovně a platit by měl podle ministerstva ve druhém čtvrtletí příštího roku.

Sdružené praxe

Jednu ordinaci bude sdílet i několik lékařů. Pilotní projekt, který by tuto praxi odzkoušel, spustí ministerstvo zdra- votnictví příští rok. Péče tak prý bude dostupnější a ordinace budou otevřené delší dobu.

Větší pravomoci praktiků

Praktičtí lékaři dostanou v průběhu roku daleko větší pravomoci. „Odbavit“ by měli většinu běžných problémů pacienta, ke specialistovi by ho měli po- slat až ve skutečně těžkých případech. Budou moci také předepisovat víc léků – například na cukrovku, neuropatickou bolest, atopickou dermatitidu, infek- ce vyvolané herpes virem nebo přípravky na snižo- vání hladiny cholesterolu. Ordinace praktiků se kvůli tomu ale budou muset vybavit moderními přístroji - například EKG nebo přístrojem na rozbory krve.

Příspěvek na konopí

Pacienti s chronickou bolestí nebo roztroušenou sklerózou už si nebudou muset kupovat léčebné konopí sami. Na drogu jim přispěje pojišťovna: uhradí až devadesát procent ceny. Většině pacientů zaplatí jen třicet gramů měsíčně, pokud s tím ale bude souhlasit i revizní lékař, přispějí jim až na 180 gramů měsíčně. Na příspěvek budou mít pacienti nárok od poloviny příštího roku.