„Mezi nejčastěji využívané odpočty od základu daně, které se u fyzických osob dělí na takzvané nezdanitelné části základu daně a odčitatelné položky, patří dary na veřejně prospěšné účely, úroky z hypotečních a jiných úvěrů použitých na financování bytových potřeb, příspěvky na penzijní připojištění či pojistné na soukromé životní pojištění,“ uvedl vysokoškolský pedagog a člen prezidia Komory daňových poradců České republiky Jan Molín.

Loni řada lidí přispěla na obnovu vesnic poničených tornádem na jižní Moravě. Právě těmito dary si lze daně snížit. Ale pozor. „Zde je třeba upozornit, že aby byl dar uplatnitelný, musel být poskytnut obcím, krajům, organizačním složkám státu nebo obecně právnickým osobám. Pokud byl dar poskytnut konkrétní fyzické osobě, není bohužel možné jej v tomto případě daňově uplatnit,“ doplnil Molín. Na druhou stranu si poplatníci budou moci za dary mimořádně odečíst až 30 procent ze základu daně.

Centrum pro ukrajinské uprchlíky v pražské knihovně.
Firmy čekají na uprchlíky z Ukrajiny. Šanci mají třeba v restauracích

Důležitá změna pro poplatníky za rok 2021 je u odpočtu úroků z hypotečních a jiných úvěrů použitých na financování bytových potřeb, například koupě bytu nebo domu. „Od roku 2021 byl snížen limit pro jejich maximální uplatnění, a to z částky 300 tisíc korun korun ročně na jednu domácnost na 150 tisíc korun ročně. Nižší limit však platí jen pro bytové potřeby obstarané počínaje 1. lednem 2021. Pro bytové potřeby pořízené dříve je možné i nadále uplatňovat původní částku,“ řekl daňový poradce.

Ovšem právě v těchto případech lidé často chybují. „Obecnou podmínkou je, že poplatník bytovou potřebu užíval buď k vlastnímu trvalému bydlení, nebo k bydlení v zákoně vyjmenovaných osob - například druhého z manželů, potomků, rodičů a podobně. Dále že (kromě prvního roku) bytovou potřebu po celý rok vlastnil. Z druhé podmínky vyplývá, že v roce, kdy je bytová potřeba prodána, bohužel není možné odpočet od základu daně v podobě úroků uplatnit,“ upozornil Molín.

Lidé nepřiznají všechno

Při výpočtu daní mají lidé právo i na nejrůznější slevy na dani. Tedy částky, které se odečítají od samotné daně. Mezi ty nejdůležitější pak patří základní sleva na poplatníka. Ta byla pro rok 2021 zvýšena na 27 840 korun. „Tato sleva je důležitá proto, že na ni mají nárok všichni poplatníci. Fakticky to znamená, že ze základu daně ve výši 185 600 korun se v České republice daň z příjmů fyzických osob neplatí,“ vysvětlil Molín.

Finanční úřad Přerov
Poradna Deníku: Jaké chyby dělají lidé v daňovém přiznání nejčastěji?

Mezi využívané slevy jsou pak slevy na manžela (manželku), sleva na studenta nebo školkovné. Často se uplatňují slevy na vyživované děti. „V tomto případě platí, že je lze odečíst i ‚do minusu‘ a pak mají podobu takzvaného daňového bonusu, na který má poplatník nárok při splnění podmínky minimálního příjmu.

Příjemnou novinkou je, že částky za druhé dítě a za třetí a každé další dítě byly v průběhu roku 2021 zvýšeny. Nové částky lze navíc uplatnit zpětně pro celý loňský rok,“ řekl daňový poradce.

Čím déle je matka doma s dítětem a pobírá rodičovský příspěvek, tím hůř shání práci
Ženy po dlouhé rodičovské hůř shánějí práci, vyplývá z dlouhodobé studie

I v těchto případech někteří lidé chybují. Hana Beránková z Generálního finančního ředitelství upřesnila, že řada poplatníků například u školkovného uplatňuje slevu v maximální výši, ačkoliv ve skutečnosti zaplatili nižší částku. „U slevy na vyživované dítě dochází k uplatnění dítěte nebo dětí oběma rodiči,“ přiblížila další z chyb. Slevu přitom může uplatnit jen jeden z rodičů.

Nesprávně podle ní lidé uplatňují i slevy na manželku nebo manžela, kdy do jejich příjmů nezahrnou třeba nemocenskou, podporu v nezaměstnanosti nebo mateřskou. Na to poukázal i daňový poradce Molín. „Často tuto slevu uplatňují manželé na manželky, které jsou na mateřské, respektive rodičovské dovolené,“ dodal.