Jak upřesňuje, pokud distribuční síť v lokalitě nepatří investorovi, výkup přebytků energie, kterou domácnosti nespotřebují ani nenahromadí v baterii, se zužuje na energetické společnosti, které si určují i podmínky.

Solární panely na střeše a využívání vlastní fotovoltaické elektrárny je na vlně zájmu. Podle Solární asociace v Česku u domácností už loni trhal rekordy, trend letos pokračuje. „Jen za první pololetí bylo instalováno víc elektráren než za celý loňský rok,“ sdělili nedávno. A to zvlášť v úvodu roku poptávka narážela na kapacity instalačních firem.

Celkem bylo podle údajů asociace v prvních šesti měsících v Česku připojeno 9 354 elektráren s celkovým výkonem 74,8 megawattů. Oproti prvnímu pololetí roku 2021 se jedná téměř o dvousetprocentní nárůst. Nárůst žádostí na dotace pro fotovoltaiku v programu Nová zelená úsporám pozoruje i Státní fond životního prostředí České republiky.

Mnohé domácnosti jsou stále opatrné kvůli snížené výrobě v zimě, bezpečnosti, životnosti a postupnému snižování výkonu panelů. Nahlodává je ale aktuální výrazné zdražování elektřiny a v budoucnu možnost dokonce přeprodávání či sdílení přebytků z domácích elektráren.

Levná elektřina pro byty?

Ředitel Solární asociace Jan Krčmář pak kritizuje, že se rozvoj solárních elektráren omezuje na střešní elektrárny. „Fotovoltaika se nesmí stát jen luxusem pro majitele rodinných domů či firem provozujících budovy s vhodnou střechou. V Česku žijí miliony lidí v bytových domech. Ty nemají nárok na levnou elektřinu a budou mnoho let odkázáni na drahou?” ptá se.

Investice do solárních elektráren v majetku obcí a měst se mohou v budoucnu stát základem energetických společenství. Podle Svazu moderní energetiky při dobře nastavené legislativě se do podobných projektů mohou zapojit obyvatelé nebo firmy. Sdílení společné energie je pak může chránit před růstem cen energie na trhu. „Česko mělo mít už legislativní úkoly hotové. Fakt, že nemáme pravidla pro vznik společenství, brání například obyvatelům bytových domů ke společné investici do vlastní fotovoltaiky,” upozornil programový ředitel svazu Martin Sedlák. Pomoci s místní obnovitelnou elektřinou má i čtyřmiliardový program Modernizačního fondu.

Za ideální řešení považuje Svaz moderní energetiky rakouský model, který platí od loňského roku. Tamní zákon přinesl zásadní podmínky pro rozvoj komunitní energetiky – tedy způsobu, jak se na výrobě, skladování a spotřebě čisté elektřiny bude moci podílet prakticky každý.

Nové podmínky umožní sdílet elektřinu mezi občany, kteří vytvoří energetické společenství. Navíc k předávání elektřiny mohou využívat veřejné distribuční sítě za snížený poplatek, takzvaný místní tarif a takto sdílená elektřina bude také osvobozena od daně z elektřiny.

Chytré sítě

Jak upozornili odborníci, decentralizace výrobců energie může mít v budoucnu za následek nestabilitu stávajících distribučních soustav. Problém má vyřešit budování chytrých sítí - takzvaných Smart Grids. Nejenže zajistí stabilitu, ale umožní i komunitní sdílení nárůstem aktivních spotřebitelů energie.

Modernizace distribučních soustav podle distribuční společnosti EG.D usnadní obchodování s případnými přebytky vygenerované energie. „Standardy Smart Grids umožní obousměrný tok nejen elektrické energie, ale i dat nezbytných pro správnou a efektivní komunikaci celé soustavy. Cesta na trh s energiemi se tak otevře i pro drobné výrobce, kteří budou moci například v době zvýšeného odběru přeprodávat nadbytečnou energii do sítě,“ popsal již dříve Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Český solární průmysl

- Jeho příznivci kritizují, že je stále z největší části odkázán na instalace na rodinných domech.

- Obnově zájmu o fotovoltaiku napomáhají dotace, jako program Nová zelená úsporám. Snižuje počáteční investici do vlastního zdroje energie.

- Za prvních šest měsíců se o státní podporu přihlásilo 18 316 domácností, čtyřikrát více než za stejné období předchozího roku. Celkem bylo za první pololetí postaveno 8500 elektráren na rodinných domech.

- Tématem budoucnosti je možné sdílení přebytků energie mezi sousedy či energetická společenství . Větší efektivitu či přeprodávání nadbytečné energie do sítě usnadní chytré sítě – Smart Grids.

- U takzvaného mikrozdroje do 10 kWp není nutné mít licenci, při vyšší výrobě je to bráno v podstatě jako hlavní nebo vedlejší činnost se všemi povinnostmi.