Česká národní banka (ČNB) proto kvůli neschopnosti banky dostát svým závazkům v pondělí začala s odebráním licence. Sberbank CZ tak v Česku skončí. Jaké to bude mít důsledky pro klienty a co mají dělat?

Deník připravil otázky a odpovědi.

Kolika klientů se pád banky dotkne?
Sberbank CZ má v Česku zhruba 120 tisíc klientů.

ČNB zahájila vůči Sberbank CZ kroky k odejmutí licence. Co to znamená?
Banka nyní nemůže nakládat se svými aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů či přijímání vkladů. Po odebrání licence se z ní stane akciová společnost. „Vzhledem k tomu, že tato vzniklá akciová společnost pozbyla oprávnění k provozování živnosti, musí dojít k jejímu zrušení, tedy k její likvidaci,“ upřesňuje člen Národní ekonomické rady vlády a hlavní ekonom Trinity bank Lukáš Kovanda.

Fronta před pobočkou banky Sberbank.
Sberbank v Česku hrozí krach. ČNB divizi zřejmě odejme bankovní licenci

Klienti si nyní nemohou své vklady vybrat. Přijdou o ně?
Ne. Vklady klientů jsou ze zákona pojištěné do výše 100 tisíc euro, tedy cca 2,5 milionu korun na jednoho klienta. Pojištěné jsou nejen fyzické, ale také právnické osoby. „Vklady obcí a krajů jsou pojištěny pouze v případě, že jim náleží výnosy z daní, přičemž daňové příjmy nepřesahují částku odpovídající 500 tisíců euro,“ doplňuje ředitelka odboru komunikace ČNB Markéta Fišerová. S tím by mohl být problém. Některé kraje potvrdily, že u banky mají uložené miliardy korun.

Jak získají klienti Sberbank CZ peníze z účtů?
Výplatu vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu, a to prostřednictvím Komerční banky. Právě s touto bankou má pro vyplácení náhrad vkladů Garanční systém uzavřenou smlouvu. 

Kdy mohou majitelé účtů u krachující banky peníze očekávat?
Garanční systém musí být spuštěn nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemné oznámení od ČNB. S vyplácením se tak začne nejpozději 9. března na pobočkách Komerční banky.

Jak o vyplacení náhrad zažádat?
Stačí zajít osobně na pobočku Komerční banky (KB). Není potřeba vyplňovat žádný formulář. Fyzické osoby se pak na přepážce pouze prokáží platným průkazem totožnosti. Podnikatelé musí přidat ještě platný doklad o podnikání. U právnických osob je zapotřebí pro výplatu náhrady prokázat se originálem, úředně ověřenou kopií nebo elektronicky podepsaným platným výpisem z Obchodní či jiného veřejného rejstříku. K tomu je nutné přidat průkaz totožnosti zástupce právnické osoby. Je každopádně dobré mít před návštěvou KB zřízen další bankovní účet, aby bylo peníze kam poslat. V hotovosti se smí vydávat jen částka do 270 tisíc korun.  

Desítky lidí v pátek čekaly před brněnskými pobočkami ruské banky Sberbank. Na mnohé z nich se však nedostalo, banka své pobočky ve dvě odpoledne zavřela.
Pobočky ruské banky v Brně byly v obležení. Do Heršpické zavolali i strážníky

Co když má klient u banky více účtů a peněz?
Pak se zůstatky na jednotlivých účtech sčítají a porovnávají s částkou 100 tisíc eur. Pokud je zůstatek menší než zmíněná částka, pak klienti dostanou bezproblémově své peníze zpět. Pokud je to více, pak se částka nad hranicí 2,5 milionů korun stává předmětem vypořádání pohledávek a závazků a bude se řešit až posléze v rámci „konkurzu“ Sberbanky CZ.

Kam pošle stát důchody a dávky?
Každý měsíc míří na tisíce účtů u Sberbanky CZ peníze z Ministerstva práce a sociálních věcí. Jedná se například o starobní důchody, rodičovské příspěvky, finanční podpory a jiné. Jak se nyní tyto peníze dostanou ke svým adresátům, ministerstvo ještě nesdělilo. Aktuálně se věc řeší. 

Mění se něco pro lidi mají úvěr či hypotéku u Sberbank CZ?
Klienti s úvěry či hypotékami pokračují ve splátkách jako doposud. Je to důležité i z toho důvodu, že ze splátek budou uspokojováni věřitelé banky, tedy lidé s úsporami přes 2,5 milionů korun.

Jak nyní splácet hypotéku u Sberbank CZ?
V případě, že má klient sjednáno splácení úvěru či hypotéky z běžného účtu Sberbank CZ a aktuálně na něm nemá dostatek peněz, pak musí splátku zaplatit třeba prostřednictvím jiného účtu, protože banka má od ČNB zakázáno přijímat na své účty peníze. V případě, že je jedinou možnou variantou splátka formou inkasa, tedy automatického stržení z účtu, pak by s řešením měla přijít banka. V takovém případě ani dlužníkovi nevznikají sankce z prodlení, protože překážka je na straně banky.

Disponuje Garanční systém dostatkem peněz?
Podle ČNB má Garanční systém finančního trhu k dispozici částku zhruba 35 miliard korun pro výplatu vkladů podléhajících zákonnému pojištění. Očekávaná výše výplat za pád tuzemské Sberbank má činit zhruba 28,5 miliardy korun. 

Zbytky ruské střely v Kyjevě
Konec bratrství. Města, kraje i firmy v Česku ruší spolupráci s Ruskem

Proč se k tomuto kroku ČNB vůči Sberbance CZ rozhodla?
Stalo se tak kvůli zhoršení likvidní situace banky. Podle bankovní rady selhává Sberbank CZ v plnění závazků, a navíc není předpoklad, že by se situace v nejbližší době změnila. Hlavním spouštěčem vzniklé situace jsou sankce namířené proti Rusku.

Dotkne se pád Sberbanky CZ bankovního sektoru v Česku?
Neměl by. Jedná se o problém pouze dotyčné banky způsobený sankcemi spojenci Ukrajiny na „finančním bitevním poli“ proti Ruské federaci za její agresi na Ukrajině. „Jedná se o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě,“ uklidňuje guvernér ČNB Jiří Rusnok.