Naše očekávání se potvrdilo. Povědomí o tomto tématu klesá v závislosti na věku. Tedy mladší ročníky si spojují tento den spíše se školním volnem, ale moc netuší, proč tomu tak je.

Zato už o něco starší mládež si vcelku dobře uvědomuje souvislosti.

„17. listopad? Sametová revoluce. Pád komunismu v Československu. To si snad pamatuje každý,“ nešetří sebevědomím sedmnáctiletá gymnazistka Veronika Tichá.

To čtrnáctiletý Jakub Procházka si už tak jistý není.„ Něco se asi stalo, protože máme prázdniny. Co to bylo, to mě ani nezajímá, hlavně, že nemusím do školy,“ říká žák základní školy.

Taktéž Zuzana Brixová si nemůže vzpomenout.„Teď si zrovna nevybavím, čeho se to týká. Sametová revoluce? To mi nic neříká. Ale je státní svátek, takže to bylo něco důležitého,“ nesměle odpovídá patnáctiletá žákyně.

Naopak sedmnáctiletý Matěj Krška prokázal dobré znalosti.„Jo, to byla Sametová revoluce. Na Václavském náměstí se lidé shromáždili a cinkali klíči, aby vyjádřili nespokojenost s komunistickou vládou. Po Polsku a po pádu Berlínské zdi jsme byly třetí zemí, kde padl komunistický režim. Vzniklo občanské fórum v čele s Václavem Havlem, který se později stal prezidentem,“ zasvěceně nám vysvětluje student se zálibou v historii.

I osmnáctiletá studentka Lenka Kucharczyková si z listopadových událostí dokáže něco vybavit.„Vím, že byla revoluce, samozřejmě. Konec komunismu. Ale na podrobnosti se mě neptejte,“ odbývá nás.

Je jen škoda, že si nikdo nevzpomněl, že 17. listopad není jen výročím Sametové revoluce, ale zejména i Mezinárodním dnem studentstva.

Tomáš Pustka, Marek Strmiska