Společnost Plaza původně hodlala využít i pozemek spodního pivovarského dvora, ten je ale od konce loňského roku majetkem společnosti Quinlan Private, s. r. o., která se vlastní pivovar a pasáž Davida Weinsteina. „Společnost Plaza Centers nepočítá s využitím dolního pivovarského dvora, projekt byl upraven tak, aby do dolního dvora nezasahoval,“ uvedl projektový manažer společnosti Plaza Centers Petr Doležal.

Podle vedení společnosti se však celkové plány na vybudování obchodního a zábavního centra nezměnily. „Zmenšením projektu došlo pouze k novému řešení parkovacího domu. Úprava spočívá ve změně parkovacích míst pro návštěvníky – pro parkovací dům budou vyhrazena dvě suterénní podlaží,“ uvedl Doležal.

Kdy by měla nový projekt představen veřejnosti? „Zástupcům města Opava (náměstek primátora a hlavní architekt) byl projekt již prezentován, veřejnosti bude představen v průběhu března,“ uvedl Doležal.

Jak tedy bude vypadat osud bývalé tržnice v nejbližších měsících? „Koncem února 2008 bylo vydáno demoliční povolení a stavby na pozemku budou odstraněny v předstihu proto, aby byl umožněn celoplošný archeologický průzkum staveniště. Začátek demoličních prací je plánován na přelom dubna a května, v průběhu května bude zahájen archeologický průzkum,“ uzavřel Petr Doležal.