Jak redakci informovala vedoucí odboru výstavby opavského magistrátu Venuše Drochytková, stavební úpravy Národní kavárny byly provedeny bez povolení stavebního úřadu. „Řízení bylo přerušeno, protože provozovatel podal žádost o dodatečné povolení. Toto řízení však také bylo přerušeno s výzvou k odstranění nedostatků,“ zmínila Drochytková.

Podle jejích slov probíhá v souběhu s těmito řízeními ještě řízení o správním deliktu podle stavebního zákona. „Za porušení tohoto ustanovení stavebního zákona je možno uložit sankci ve výši do dvou set tisíc korun,“ doplnila Drochytková.

Kdo ví, jak to celé dopadne. Velká část veřejnosti však znovuotevření Národní kavárny, v níž se léta prodávaly ledničky, uvítala.

(luc)