Cílem sbírky je získat prostředky na pořízení houpačky, která umožní společnou zábavu deseti dětí a z toho čtyř na vozíčku. V budoucnu má rozšířit vybavení integračního dětského hřiště u ulice Dostojevského, vybudovaného vloni u ZŠ pro tělesně postižené. Tato houpačka má unikátní rozměry, přesahující standardy běžných houpaček.

Proto se nevyrábí sériově, ale jen na objednávku podle zadané míry a představy zákazníka. Její nainstalování by pro Opavu znamenalo první místo v republice. Příslovečný míček na hřiště dostali návštěvníci oslav 800 let od povýšení Opavy na město, kteří během uvedených dnů na houpačku přispěli u označených stánků nebo do mobilních kasiček, spravovaných skauty. Zmíněný míček přijali i odpálili a přispěli celkovou částkou ve výši 58 030 korun. Poděkováním jim byla Fidorka jako jeden ze symbolů partnera této akce.

„Našemu spolku se podařilo za dva dny vybrat 16 929 korun, ale díky skautům se podpora naší dobročinné sbírky víc než ztrojnásobila. Do kasiček nebo pomocí platby na QR kód lidé přispěli částkou ve výši 41 101 korun. Jsme rádi, že nás skauti, město a opavský závod Mondelēz International tak významně podpořili,“ netají radost z výsledku předseda spolku Opavskem bez bariér Pavel Carbol.

close Sbírka na oslavě města měla žádoucí ohlas. info Zdroj: se svolením města Opavy zoom_in Sbírka na oslavě města měla žádoucí ohlas.

Už proto, že handicapované děti mívají možnosti fyzických radovánek na normálních hřištích hodně omezené. Právě proto chce Spolek integrované hřiště u školy v Dostojevského ulici rozšířit o tuto bezpečnou a současně moderní houpačku. Jedním z prvních přispěvatelů byli Emmanuel Chilaud, ředitel výrobního klastru Mondelēz International v Česku a opavský primátor Tomáš Navrátil. „Skauti byli naprosto skvělí. V podpoře sbírky budeme pokračovat i při dalších příležitostech, slibuje ředitel Emmanuel Chilaud.

Primátor Tomáš Navrátil připomíná, že takové spojení sil spolků, firem a města, které pomáhá nejenom vybírat peníze, ale současně i přispívá k posílení sounáležitosti mezi lidmi, dělá Opavu ještě lepším místem k životu. Akce 800 Fidorek pro Opavu stále pokračuje, protože na kompletní zajištění houpačky je nutné získat ještě přes sedm set tisíc korun. Město, opavští skauti, Mondelēz International se proto dohodli se spolkem Opavskem bez bariér ve sbírce pokračovat i v sobotu 8. června během sportovního dne Opava v pohybu. Návštěvníci boudou moci přispět ve stánku Opavskem bez bariér, umístěným přímo v Městských sadech a u řeky na stanovišti vodních skautů. Kromě této „pokladničkové“ sbírky je otevřený i zvláštní účet veřejné sbírky pod číslem 117118088/5500, na kterém se už sešlo 124 290 korun.