Program zahájil rektor Slezské univerzity Tomáš Gongol, který představil prioritní oblasti, na které se opavská univerzita chce v nadcházejícím období plně soustředit. V první řadě to bude posílení schopnosti tvořivě spolupracovat napříč celou univerzitou. Dalším cílem je zvýšení úrovně informovanosti, zlepšení služeb v oblasti přípravy, podávání a administrace projektů.

„Máme vizi o univerzitě jako komunitě, podporující osobní a profesní rozvoj. Tuto vizi jde však plně uskutečnit pouze tehdy, pokud sloužíme našim zaměstnancům a pomáháme jim v jejich rozvoji. První aktivity jsme v rámci rozvojové platformy Akademie profesního a osobního rozvoje letos už spustili a jsem za to moc rád. Jsou prostorem pro vzdělávání a růst akademických i neakademických pracovníků v oblastech moderních výukových metod, jazyků či péče o duševní zdraví, “ konstatoval rektor Tomáš Gongol. Oznámil též vznik poradních a pracovních skupin pro umělou inteligenci, digitalizaci, nebo udržitelnost a vyzval zaměstnance univerzity k aktivnímu zapojení.

Dušičkový sortiment z Farmářských trhů Opava.
VIDEO: Dušičková výzdoba? Takové jsou aktuální ceny v Opavě a okolí

Nový akademický rok otevírá Slezské univerzitě nové možnosti v oblasti internacionalizace a spolupráce se zahraničními partnery. Její účast v Alianci STARS EU, sdružení devíti evropských vysokých škol, byla úspěšná a získala financování ve výši téměř 12,5 milionu eur na následující čtyři roky. Tímto krokem se zařadila po bok osmi dalších českých vysokých škol, které se mohou pyšnit statutem Evropské univerzity.

Akademický den na Slezské univerzitě v Opavě.Akademický den na Slezské univerzitě v Opavě.Zdroj: se svolením Slezské univerzity

„Tento projekt nabídne našim pracovníkům mnoho příležitostí k zapojení do zajímavých mezinárodních projektů nebo aktivit. Jsem přesvědčen o tom, že naše univerzita má partnerským institucím co nabídnout a současně máme velkou příležitost čerpat z jejich zkušeností a úspěchů,“ s potěšením uvedl Tomáš Gongol. Zmínil i stav dvou strategických projektů Slezské univerzity. Prvním je výstavba nového karvinského Centra pro podporu podnikání, mezinárodních a profesních studií (CEPIS), která má být zahájena už během příštího roku. Druhým jsou očekávané výsledky hodnocení projektu Eden Silesia, který je klíčovým prvkem univerzitní mise v oblasti podpory udržitelného rozvoje regionu.

Svatební veletrh, Opava, říjen 2023.
FOTO: Svatební veletrh v Opavě. Akci navštívily stovky lidí

Jisté je, že Slezskou univerzitu čeká spousta práce i překonávání překážek, protože ne všechno je jednoduché, jasné a optimistické. „ Problémy s financováním veřejného vysokého školství se citelně dotýkají nás všech. Za vedení univerzity mohu slíbit, že budeme pokračovat v úsilí prosazovat změny ve financování na národní úrovni a podporovat i změny uvnitř univerzity, “slíbil rektor v závěru svého příspěvku.

Po jeho informacemi nabitém projevu přišel čas k ocenění pracovníků a zástupců spolupracujících subjektů a to formou předání univerzitních medailí. Pamětní medaile našly tři nové nositele a zbrusu nové vlastníky získalo též šest stříbrných a šestadvacet bronzových medailí. Naprázdno sice vyšly zlaté medaile, které nebyly na slavnostním Akademickém dni předány, ale dva univerzitní představitelé získali poslední typ medaile, které Slezská univerzita uděluje – medaili Silesia docta et culta. Slavnostní program ukončilo vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity a potlesk za posledními tóny tradiční neoficiální studentské hymny Gaudeamus igitur.