Cílem projektu Společnou cestou, který je přihlášen do projektu hypermarketů Globus Lepší svět, je prostřednictvím komunitní práce přispět k aktivizaci a zplnomocnění obyvatel ubytovny v ulici U Cukrovaru v Opavě, k vytvoření kompetentní komunity, která si bude uvědomovat a formulovat své potřeby a cíle a následně na nich společnými silami pracovat. Projekt reaguje na palčivá, obyvateli formulovaná témata, jeho snahou je podpořit obyvatele v aktivním přístupu a změnit okolnosti jejich života.

„V tomto obytném domě i této lokalitě je soustředěno velké množství rodin převážně romské komunity. V rámci projektu jsme směřovali ke dvěma cílům, které si obyvatelé ubytovny vybrali jako nejpodstatnější. Je to zvelebení okolí, výmalba společných prostor a uskutečnění společných akcí s navozením dialogu a sdílením zážitků mezi obyvateli," uvedla ředitelka organizace Petra Večerková.

Pro předškolní děti ve věku od 3 do 6 let a jejich rodiče jsou pak pořádány pravidelné výlety a tvořivé akce, jejichž prioritou je usnadnit dětem vstup k povinnému školnímu vzdělávání.

Podle jejích slov obyvatelé ubytovny vnímají komunitní práci jako velmi přínosnou, projevili se jako soudržná a cílevědomá skupina, která je sebevědomá při rozhodování a aktivní i v případě něco fyzickým přičiněním změnit, aniž by dříve tušili, že jsou toho sami schopní.

HLASOVÁNÍV každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek.
Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 korun, druhé místo získá 80 000 korun a třetí 50 000 korun.
Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně až do 31. 5. Děkujeme, že chcete spolu s námi vytvářet Lepší svět!

Hlasovat můžete na https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html.

Ilustrační foto.
Charitativní obchod podporuje neziskové organizace