Vše se realizuje na základě požadavků veřejnosti a zejména pak místních podnikatelských subjektů.

„Důvodem této změny byl složitý výjezd vozidel na frekventovanou ulici Těšínskou a změnou směru provozu bude možné výjezd vozů z této ulice směřovat jednak přes ulici Polní na ulici Mlýnskou, popřípadě ulici Komárovskou s výjezdem na Zámecký okruh.

Věříme, že provedenou úpravou dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu a také ke zvýšení plynulosti dopravy v dané oblasti," dodává na závěr referent oddělení správy dopravy a pozemních komunikací opavského magistrátu Dalibor Novotný.