V minulosti jim úředníci odpověděli, že rekonstrukce ulice není pro nejbližší roky prioritou investičních záměrů města. Tentokrát se však s odpovědí nikdo ze zaměstnanců radnice už ani neobtěžoval. Na reakci úřadů čekali lidé obývající Anenskou ulici marně dva měsíce.

Není tedy divu, že otevřený dopis, který zaslali přímo primátorovi Zdeňku Jiráskovi v těchto dnech, nese zřetelné známky enormního hněvu.

„Myslíte, že jako daňoví poplatníci a dlouholetí obyvatelé města nemáme nárok na odpověď. Je nám hrozně líto, že s námi jednáte tímto zavrženíhodným způsobem. Přesto však na odpovědi trváme," píše se v dopise, pod nímž je podepsána jedna z místních obyvatelek a členka petičního výboru Jana Zwingrová.

A v podobném duchu ostrého tónu se nese i další obsah dopisu: „Nechápeme, proč je v územním plánu mimo jiné oprava kanalizace na ulici Polní, která byla nedávno rekonstruována. Kdyby se dohodl plán v návaznosti na řemesla, nemusela se napřed provádět její rekonstrukce a poté rekonstrukce kanalizačního řadu.

Je to až neuvěřitelné, jak se mrhá penězi daňových poplatníků."

Je otázkou, zda se tentokrát rozhořčení lidé obývající rozpadající se ulici Anenskou odpovědi magistrátu dočkají.

Pro úplnost dodejme, že nedávný zmíněný propad části zdejší cesty zavinil únik vody ze starého zchátralého potrubí vedoucího pod ulicí. Magistrát se tehdy nechal neoficiálně slyšet, že desítky let neopravovanou a drolící se ulici neopraví, dokud tu Severomoravské vodárny a kanalizace (SMVAK) neudělají nové vodovodní řady a potrubí.

Jenže SMVAK konstatoval, že se do ničeho podobného v nejbližších letech pouštět nehodlá. Jedinými, na koho se tak nebere větší ohled, jsou samotní obyvatelé ulice, kterým se takřka doslova bortí půda pod nohama.