Diskutujte: Který objekt v Opavě potřebuje podle Vás nejnutněji rekonstrukci?