Řidičům městské hromadné dopravy chybí místo pro odstavení vozidla u Víceúčelové haly v Opavě. Alespoň to tvrdí ve svém dopise zaslaném naší redakci.

Přestože v něm mimo jiné uvádějí, že obsah dopisu je znám i řediteli Městského dopravního podniku Opava (MDPO) Hynku Woitkovi, on podle svých slov o jeho existenci nic nevěděl. Podle řidičů je současná situace špatná a s příchodem letních dnů se stane neúnosnou.

„Počátkem ledna rozhodl odbor dopravy, že delší záliv určený pro autobusy bude sloužit pouze potřebám hotelu Opava,“ informují řidiči ve svém dopise. Jak z něj vyplývá, problém vidí v tom, že jim zůstal pouze kratší záliv. V případech, kdy se zde sjede více autobusů, pak nemají podle svých slov možnost zde setrvat, a jsou proto nuceni autobus postavit na parkoviště kolem haly. To je však určeno pouze osobním vozům.

Ředitel Woitek byl zněním dopisu, který mu dala redakce k dispozici, překvapen. „Jedná se o obyčejný anonym. Nevím, kdo si osobuje právo podepsat se jako řidiči autobusu MHD,“ zněla první reakce ředitele. Ani přesto se však nebránil vyjádření. „Na konci března jsem se osobně zúčastnil porady s řidiči, na které bylo 88 ze 119 řidičů a nikdo ze zúčastněných se o této záležitosti ani nezmínil. Osobně jsem zvyklý komunikovat přímo a vážím si férového jednání. K tomuto vedu i své spolupracovníky,“ uvedl Hynek Woitek a dodal, že ještě nikdo, kdo za ním přišel s jakoukoli připomínkou, stížností nebo kritikou, nebyl za svůj názor trestán.

„Samozřejmě si jednotlivé podněty nejdříve prověřím, než sdělím své stanovisko. V našem podniku zaměstnance zastupuje závodní výbor odborové organizace, jehož zástupci jsou pro nás partnerem pro jednání a se kterými o jednotlivých problémech diskutujeme,“ pokračuje dále Woitek s tím, že ani oni o této stížnosti řidičů nevědí.

Mají-li však dotyční pisatelé, či pisatel odvahu diskutovat o problému, stále mohou vystoupit z anonymity a bez jakýchkoli následků mě kontaktovat. Rozhodně však nemíním a ani nebudu interní pracovní a provozní záležitosti řešit přes média,“ zdůraznil Woitek.

Nakonec dodal, že odstavit prázdný autobus mimo zastávkový záliv je standardní opatření. „Toto opatření na konečné zastávce Koupaliště platí pouze v pracovní dny a týká se třech spojů denně z celkových 63 spojů na této lince, které zde řeší bezpečnostní přestávku. Vedoucí provozu MHD osobně věc prověřoval a zjistil, že není zapotřebí současný stav měnit,“ doplnil ředitel.

(mn, ver)