Mezi banánovníky, fíkusy, bambusy a dalšími tropickými a subtropickými rostlina budou lidem kroužit nad hlavami pestrobarevní tropičtí motýli. Vždy od 9 do 16 hodin budou ve skleníku arboreta k vidění nádherná morfa s blankytně modrými křídly nebo perleťovci, danajdy, atlasi, batolci i bělásci.

To, co mají tito motýli společné, jsou tvary a jedinečné mimikry, které jim v přírodě pomáhají přežít. Kdo bude mít v prvních několika dnech štěstí, uvidí dokonce líhnutí motýlů z kukel. Cena samostatné vstupenky na výstavu Kouzlo živých motýlů je 105 korun. Během akce Víkend otevřených zahrad, která připadá na 8. a 9. června, zaplatí návštěvníci jen 50 korun.

Z historie arboreta

Arboretum Nový Dvůr bylo založeno na místě starého zámeckého parku. Tehdejší majitel novodvorského panství Quido Riedl vytvořil začátkem minulého stoleté na ploše necelých dvou hektarů přírodně-krajinářský park, který nechal osázet zhruba pěti sty druhy a kultivary domácích a cizokrajných dřevin. V roce 1928 ho i se sbírkou přenechal dceři Alžbětě a jejímu manželovi Waltheru Schubertovi, kteří se o něj v základní rovině starali až do konce války.

Zájem o další rozvoj sbírek však neměli. V poválečném období areál vystřídal řadu neodborných správců, kteří nechali park zpustnout. Obrat přinesl až rok 1958, kdy ho získalo Slezské zemské muzeum. Pod jeho správou vzniklo arboretum, které bylo po obnově zpřístupněno návštěvníkům.

V letech 1967 až 1970 došlo k výstavbě rozsáhlého skleníkového areálu s expozicí subtropických a tropických rostlin, která návštěvníky těšila třicet let, potom byly skleníky pro svůj už technicky neudržitelný stav odstraněny. Zachovala se jen část pěstebního skleníku jako menší skleníková expozice se sbírkou tropických a subtropických rostlin.

V areálu arboreta roste kolem sedmi tisíc druhů rostlin, dřevin a bylin, jejich variet, kultivarů a zahradních odrůd z různých států světa. Proslavila ho sbírka rodu Rhododendron, která patří k nejbohatším v Česku.