Nejednalo se jen o tradiční vyřezávání dýní do tvarů různých heloweenských masek a soutěž o tu nejkrásnější, ale třeba i o nejzajímavější recept na pokrm z těchto plodů či večerní rej s lampionovým procesím.

Zatímco jedni dávali dýním tradiční zubatý úsměv a svítící oči, jiní ji předělali na elegantní myšku, barevného ptáka nebo třeba vrtulník. Umělečtěji založení pak do silné slupky nožem vyřezali zajímavý obrázek.

Fantazii tvůrců podpořily i další přírodní produkty, jako kukuřice, květy, barevné listy a další, kterými mohli svoji dýni vyzdobit. Jedním z těch, kdo proměnil dýni v malý umělecký kousek, byl i známý kreslíř Bořek Frýba.

Halloween vychází nejspíš z keltského svátku Samhain

S největší pravděpodobností vycházejí dnešní oslavy halloweenu z keltského svátku Samhain – oslava začátku pohanského nového roku. Je zde však i pravděpodobná návaznost na křesťanský svátek Všech svatých – slaví je v jeho předvečer.

Dnes tento svátek slaví hlavně v anglicky mluvících zemích, odkud se pomalu rozšiřuje i jinam. Zejména děti chodí v maskách od domu k domu a tradičním pořekadlem zde koledují. V České republice ale heloween tradici nemá, a tak je zde slaven jen sporadicky.

Tradičním symbolem haloweenu jsou vyřezané dýně se svíčkou uvnitř a masky, hlavně čarodějnice, duchové, černé kočky a další. Ty a čarodějnictví jako takové byly v tradičním pohanském vnímání spojeny s oslavou. Dnes v křesťanském světě jsou ale tyto symboly vnímány jako prostředky zla.

Součástí oslav halloweenu je i pálení ohně a jiné ohňové propriety.