Co se jim zatím poblíž budišovského kostela podařilo odhalit, jsou výjimečně dobře dochované pozůstatky obvodového zdiva staršího sakrálního objektu.

„Charakter stavby, její situování v rámci někdejšího areálu hřbitova a zejména pak skutečnost, že se v její interiérové části nachází výrazná koncentrace fragmentárních lidských kosterních pozůstatků umožňuje předběžně konstatovat, že se zde pravděpodobně jedná o původní hřbitovní kapli s kostnicí. K jejímu stáří se prozatím nelze pouze na základě konzultace nálezové situace s historikem umění vyjádřit, více snad napoví probíhající archeologický výzkum,“ uvedl vedoucí výzkumu František Kolář.

„O stavbě jako takové lze kromě předpokládané funkce s jistotou říci prozatím pouze tolik, že zanikla v bezprostřední souvislosti s výstavbou stávajícího barokního kostela, tedy patrně v průběhu 50. let 18. století“ doplnil Kolář.