Kostry, lebky a další nálezy. Tak zatím vypadá zjišťovací archeologický výzkum v areálu bývalého opavského pivovaru.

Zdejší historicky bohatý terén zkoumají společnými silami archeologové z opavského pobočky Národního památkové ústavu v Ostravě a zaměstnanci olomoucké společnosti Archaia.

Čtyři zjišťovací sondy zatím vydaly kosterní části kosterních pozůstatků a jednu celou zachovalou lidskou kostru. Nálezy budou zdokumentovány a převezeny na následné expertizy. Podrobnosti k výzkumu nám sdělil vedoucí archeologického oddělení opavské pobočky Národního památkového ústavu v Ostravě Michal Zezula.

„V areálu bývalého pivovaru nyní probíhá zjišťovací archeologický výzkum, realizovaný v souvislosti se stavebním záměrem Obchodního a společenského centra Breda & Weinstein,“ uvedl.

Podle Zezuly má výzkum za úkol zjistit charakter archeologických terénů a nálezů, tak aby mohly být pro tuto stavbu stanoveny podmínky archeologické památkové péče.

„Jde o místo, kde se v minulosti nacházel tzv. Nový hřbitov. Ten souvisel s málo známým špitálem svatého Vavřince a byl určen mimo jiné pro oběti epidemií a chudší obyvatelstvo. Po určitou dobu byl dokonce jediným opavským hřbitovem,“ doplnil Michal Zezula.

Hřbitov byl podle jeho slov v provozu patrně již od středověku až do josefínských reforem v 80. letech 18. století. Poté byli obyvatelé Opavy pohřbíváni na hřbitově v místě dnešního náměstí Svaté Hedviky.