Bytový dům. Ten by měl podle všeho vyrůst na Krnovské ulici v Opavě, kde v současné době probíhají archeologické výzkumy. Před časem to potvrdil vedoucí výzkumu František Kolář s tím, že na místě byly lokalizovány pozůstatky pravidelné zástavby podél cesty na Krnov. „Jedná se o pravidelnou zástavbu, jejíž počátky sahají do středověku, přičemž v pravěku se v těchto místech mj. rozkládalo sídliště kultury lužických popelnicových polí. Byly zachyceny půdorysy suterénů zahloubených dřevo-hlinitých staveb, včetně nezbytného hospodářského zázemí (studny, jímky),“ uvedl před časem Kolář. A jak vypadá situace nyní? Vzhledem k nepřízni počasí se výzkum trochu zpomalil.

„Zprvu výkopové práce komplikovala vedra, poté zase deštivé počasí,“ odůvodnil zpomalení Kolář, který se nechal slyšet, že pro archeologické výzkumy je nejlepší neutrální počasí. „Pokud je moc horko, zkoumaný terén je přeschlý a málo čitelný, pokud prší, je tady všude bláto,“ řekl. Důležité pro archeology je zjistit, jak se archeologické vrstvy ukládaly. „Jsou pro nás důležité především samotné nálezové situace, tj. vzájemný vztah jednotlivých vrstev a objektů, zatímco laickou veřejnost spíše zajímají nalezené předměty,“ míní Kolář.

Časově náročná práce, závislá navíc na přízni počasí, neustále láká brigádníky. Podle Koláře se uchazeči hlásí neustále, jejich přijetí už ale není možné. „Máti pracuje jako památkář, takže jsem se k brigádě dostal přes ni. Mám radost, když něco najdu,“ řekl jeden z brigádníků Tomáš Greipel z Opavy, který prozradil, že tady stráví celé prázdniny. Přes známého se k této zajímavé práci dostal také devatenáctiletý Lumír Peterek. Ten uvedl, že tady bude až do chvíle, kdy nastoupí na vysokou školu.

Co se týká dosavadních archeologických nálezů, byly nalezeny kovové předměty, zlomky skla, a především keramické střepy. „Jsme samozřejmě schopni tyto nálezy chronologicky zařadit do určitého období. Momentálně vybíráme zánikové výplně kamenných studen,“ zmínil Kolář a zavedl nás na místo. Jak potvrdil, nalezené předměty by měly v konečné fázi putovat do muzea, ovšem až po zpracování výzkumu. „Máme vlastní depozitář, kde jsou tyto památky prozatím uschovány a kde budou náležitě zpracovány,“ podotkl.

Celý výzkum je pak nutné zaznamenat do deníku výzkumu a závěrečná nálezová zpráva se odevzdá investorovi. To znamená firmě, která celý projekt financuje. „Umožnění a financování záchranného archeologického výzkumu ukládá právnickým subjektům zákon,“ řekl. Přestože není stanoven přesný termín ukončení výzkumu, archeology zde uvidíte pravděpodobně ještě dva až tři měsíce.