Kromě odborníků a studentů archeologie zde potkáte i ty, kteří měli prostě zájem. V roce 2001 už zde výzkumy probíhaly, nicméně jen ve dvou čtvercích. To potvrdil vedoucí výzkumu František Kolář. „Věděli jsme, že to tady bude zastavěno.V roce 2001 se na tomto místě výzkum sice již dělal, ale byl jen částečný. Teď prozkoumáváme také zbývající část,“ potvrdil Kolář, který by se měl na místě se svou skupinou zdržovat přibližně tři měsíce. Pak se začne podle jeho slov stavět.

„Bude tady bytový dům,“ podotkl. Jak dále uvedl, v minulosti prováděný předstihový výzkum jasně prokázal existenci osídlení. „Byla tu pravidelná zástavba kolem cesty na Krnov. Jde o středověkou stavbu, jejíž součástí byla zřejmě i kovářská dílna, “ vysvětluje Kolář a ukazuje směr, kde s nejvyšší pravděpodobností dílna stála.

Archeologické výzkumy, trvající klasických osm hodin denně, hradí podle zákona investor. Tedy firma, která bude po ukončení výzkumu na místě stavět. Přestože práce teprve začaly, byly už odkryty půdorysy zahloubených dřevo-hlinitých staveb, včetně hospodářského zázemí. „Objevili jsme dvě kamenné studny a pravděpodobně také jímky,“ uvádí Kolář a dodává: „V současné době teprve začínáme. Prozatím vytyčujeme sektory, ale nic ještě nevybíráme. Později to bude určitě zajímavější.“ Průběh a výsledky výzkumu budou podle jeho slov doloženy nálezovou zprávou, články a odbornou publikací.

O dalším vývoji a případných nálezech vás budeme v dohledné době informovat.