Je to už dva roky, kdy se slavnostně otevřelo Obchodní a společenské centrum Breda&Weinstein. Přesto pořád budí pozornost, a to především v architektonických kruzích. V minulosti už získalo ocenění Stavba roku, nyní bude k vidění v Galerii Jaroslava Fragnera na výstavě Architektura konverzí.

Breda si pozornost odborné veřejnosti zasloužila především díky zdařilému propojení bývalého měšťanského pivovaru s novými komerčními prostorami. Tento um oceňuje i opavský sochař a restaurátor Tomáš Skalík.

„Na centru je zdařilé především propojení bývalého industriálního prostoru s novým, komerčním. Člověk dokáže čitelně rozpoznat architekturu novou a starou, která dohromady vytváří zvláštní labyrint," uvedl Tomáš Skalík.

Dále také vyzdvihl volbu materiálu. Kromě autentických zdí jsou k vidění jak sklo, tak i nové betonové zdi, které jsou ale esteticky vhodně zpracované. „Zkrátka je znatelně cítit, že nejsme v krabici, která byla účelově vytvořena. Když odhlédneme od toho, že se jedná o komerční prostor a že je v Opavě spousta hypermarketů, jedná se opravdu o zdařilou stavbu, která je městotvorná," dodal Skalík.

Mimo jiné ještě vyzdvihl umístění centra, které není doslova ve středu Opavy, ale přesto je všem na dosah a je přístupné na různých podlažních úrovních.

Nad pozorností ze strany architektonické odborné veřejnosti si mne ruce i ředitel investorské společnosti Develon Radim Bajgar. „Jsme potěšeni, ze naše obchodní a společenské centrum pomáhá šířit věhlas krásnému městu, kterým Opava bezesporu je.

Naším plánem před realizací nové Bredy bylo alespoň přiblížit se kvalitě architektury té staré. Po dvou letech od otevření se o naší nové Bredě stále mluví. Jsou rádi naši páni architekti z SHA a jsme rádi i my. Pokud nám to vydrží ještě padesát nebo sto let, bude úkol splněn," říká Radim Bajgar.

Ty nejzdařilejší příklady z projektů dokončených v letech 2005 až 2015 vybíral tým Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT pod vedením Benjamina Fragnera. Návštěvníci mohou na snímcích sledovat nejen finální stavbu, ale celkový průběh transformace objektu.

Mimo cesty bývalého měšťanského pivovaru až k opavskému obchodnímu centru mohou příchozí zhlédnout například nedávnou transformaci kotlárny Breitfeld, Daněk a spol. na administrativní budovu Karlin Hall I v Praze 8 nebo proměnu části areálu Vítkovice.