Jak redakci vysvětlil vedoucí archeologického výzkumu Peter Kováčik, šlo o primitivní předchůdce pluhu sloužících k obdělávání pole.

„V celé Evropě je jich z období pravěku pouze několik kusů, tudíž je to nález vzácný. Díky dosavadnímu uložení ve zvodnělém prostředí jsou v relativně dobrém stavu, nicméně potřebují několikaměsíční pečlivé odborné ošetření,“ řekl Kováčik.

Nález podle něj pochází z mladší, až pozdní doby bronzové. To znamená přibližně tisíc let před Kristem. Nakonec uvedl, že archeologové budou provádět průzkum zhruba do nástupu zimního období.

(rr)