Jedná se o dvě jeho dnes již nepotřebné budovy v Hlučíně a Vávrovicích. Koupit si je přitom může prakticky kdokoli z nás. Stačí nabídnout ve výběrovém řízení největší částku. V případě hlučínského areálu je možné získat hlavní budovu i s přilehlými pozemky, které jsou situovány na kraji města u výpadovky na Ostravu.

Policie, a potažmo Ministerstvo vnitra ČR, je dává do prodeje za minimální cenu 5,504 milionů korun.

Ve Vávrovicích je poté k dispozici rovněž bývalá hlavní budova policie a stavební pozemek ležící na ulici Pohraniční v blízkosti dřívějšího hraničního přechodu do Polska. Za tyto nemovitosti je po zájemcích požadováno pro změnu minimálně 2,131 milionů.

Výběrové řízení na nového majitele budov a pozemků se uskuteční obálkovou metodou a jediným kritériem výběru bude výše nabídnuté částky. Aby nekupovali zajíce v pytli, mohou si zájemci o areály jak v Hlučíně, tak ve Vávrovicích, tyto lokality v úterý 19. června prohlédnout.

Společný je pak také nejzazší termín pro odevzdání nabídek, a to poledne ve čtvrtek 28. června.