Na páteční děkovné bohoslužbě nechyběl ani vůbec první ředitel opavské AS Antonín Plachý, mši vedl národní velitel AS v České republice Frank Gjeruldsen.Sociální služby jsou totiž v AS doplněny i o duchovní činnost. Pořádají se nedělní bohoslužby, nabízí se duchovní podpora a nově je k dispozici i šatník pro potřebné.

Před samotnou mší dostali u řečnického pultu prostor zmínění Gerhard Karhan, Antonín Plachý, ale třeba i náměstek moravskoslezského hejtmana pro sociální oblast Jiří Navrátil a náměstek opavského primátora Igor Hendrych. Ten připomněl, že AS lidem v nouzi nejen poskytuje střechu nad hlavou, ale důležitá je i její další činnost, a to pomáhat těmto lidem při začleňování do běžného života a společnosti. Vystoupili i další hosté z řad bývalých zaměstnanců či klientů. Jakési „moderátorské“ role se zhostila vedoucí sociálních služeb AS Opava Martina Řeháčková.

„Přestože toto významné výročí prožíváme ve stínu současného náročného pandemického období, jsem přesvědčen o tom, že i v této složité době je potřeba za předcházejících dvacet let fungování našich sociálních služeb v Opavě vyjádřit poděkování a vděčnost Bohu za požehnání v našem konání a lidem za jejich práci a působení ve službách. Usilujeme o to, aby byly naše služby provázány nejen kvalitou, odborností, lidskostí, ale rovněž i tím, co by pro nás i pro organizaci mělo být denní náplní práce – přijímat klienty s citlivostí a vnímavostí k jejich potřebám a akceptovat jejich individualitu. Těší mne, že díky podpoře Moravskoslezského kraje a města Opavy se za tu dobu podařilo rozšířit potřebné služby na široké spektrum aktivit pro osoby bez přístřeší, kterým se AS věnuje,“ konstatoval Gerhard Karhan.

Na akci si mohli příchozí prohlédnout i výstavu snímků fotografky Zuzany Samara s tématikou lidí bez domova.Opavská AS rozhodně neusíná na vavřínech a své služby se snaží stále posouvat kupředu. Od příštího roku se například rozšíří služba s názvem Terénní program, pracovníci budou za klienty docházet přímo do jejich bytů.

„Cílovou skupinou jsou lidé ohroženi ztrátou domova a budeme je podporovat ve schopnosti udržet si bydlení, práci, hledat individuální způsoby, jak pomoci při řešení nepříznivé situace a zvýšit jejich soběstačnost. Půjde přibližně o pět bytů s jedenácti lůžky,“ prozrazuje závěrem Gerhard Karhan.Ještě dodejme, že v rámci opavské AS funguje Azylový dům pro muže Samaritán, Dům pro ženy a matky s dětmi, noclehárny pro muže a ženy i nízkoprahové denní centrum. Nezbytnou součástí jsou i již řečené terénní programy.