Fotografie přihlášených staveb jsou vystavené na webových stránkách www.wienerberger.cz a tam mohou lidé z Opavska dávat opavskému ateliéru do 25. března své hlasy. Dům vypadá skutečně zajímavě a ocenění si rozhodně zaslouží. Stavba s největším počtem hlasů dostane Cenu veřejnosti Cenu Časopisu Stavebnictví a k ní ještě 25.000 korun.

Opavští architekti řešili při stavbě slavkovského domu hned několik otázek: Jak má vypadat bydlení na vesnici ve třetím tisíciletí? Co se můžeme naučit od původního způsobu bydlení na vesnici? Co bylo pro něj charakteristické? Neodmyslitelnou součástí byl dvůr jako prodloužení vnitřních prostorů a spojnice mezi soukromím obyvatel a veřejným životem vesnice.

„Na tomto sémantickém znaku je založený koncept domu. Jednoduchá jednopodlažní hmota domu se většinou svých vnitřních prostorů otevírá do dvora. Interiér si tak při dostatečném proslunění zachovává dostatek soukromí, je pohledově krytý z venku a naopak si zachovává výhledy do krajiny," přibližuje záměr architekt Tomáš Bindr. Dvůr a exteriér se tímto řešením stal součásti interiéru a naopak.

Účelem soutěžní přehlídky je prezentace kvalitních staveb na území celé republiky, které v konstrukci výhradně nebo převážně využívaly cihly nebo cihlové systémy. U rekonstrukcí musely být cihly použité jako hlavní, případně jako druhý nejvýznamnější konstrukční prvek. Pětičlenná porota bude do 25. března hodnotit architektonické i urbanistické řešení a estetickou úroveň přihlášených objektů a nejlepší z nich budou oceněné.

Hlavní cena Brick Award Dům roku představuje 100 000 korun, Zvláštní cena Vydavatelství Jaga Media 15.000 korun, Cena ČKAIT 25.000 korun, Zvláštní cena CSI a programu Porotherm Dům Wienerberger 40.000 korun a Zvláštní ocenění generálního ředitelství společnosti Wienerberger 20.000 korun.Vyhlašovatelem soutěže je Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., vítězové a výsledky budou známé v pátek 5. dubna.

Moderní venkovský dům působí dynamicky.