Osud tohoto lukrativního oddělení je přitom v hledáčku pozornosti managementu nemocnice, firem podnikajících ve zdravotnictví i samotných zdravotníků. Zaměstnanci nemocnice se ptají, kdo si na hemodialýzu brousí zuby, komu z ní potečou peníze a nyní by rádi znali i výsledky auditu, který provedla pražská auditorská firma BNV Consulting, s.r.o. Ředitel SN Tomáš Stejskal uvedl, že je zpracováno ekonomické porovnání variant provozování tohoto oddělení.

„Podmínkou provozování hemodialyzačního střediska (HDS) v Opavě je jeho přestěhování do nových prostorů,“ pokračoval Stesjkal. Na otázku redakce, zda jde o oddělení ziskové, ředitel podotkl, že při současném úhradovém systému ziskové je, ale ve stávajícím zázemí na interním pavilonu se dlouhodobě provozovat nedá. „Takže perspektivně bychom museli počítat s penězi na přestěhování a modernizaci vybavení. Čili s penězi, které provozem nevyděláme.“

A další osud hemodialýzy? Bude zprivatizována, pronajata či nikoli? Na to musí podle Stejskala odpovědět rada kraje jako zřizovatele SN a ta ještě nerozhodla. „V každém případě je nutné HDS přestěhovat do vyhovujících prostor,“ opakoval Stejskal, který míní, že pro nemocnici je nejjednodušší varianta provozování dialýzy v nových prostorách, financovaných z dotace kraje. To ale znamená využití peněz daňových poplatníků. Pro samotného pacienta jsou pak podle jeho mínění stejně výhodné všechny varianty kromě stávajícího provozu.

Audit stál 250 tisíc korun. Jeho kritikové se domnívají, že nebyl nutný a že jeho jediným cílem byl takový výsledek, který by ukázal, že dialýzu se hodí k prodeji. Tuto domněnku senior konzultant Helena Mitvallyová firmy BNV Consulting, s.r.o. nedávno v našich novinách odmítla. V kuloárech nemocnice rovněž kolují domněnky o úzkých kontaktech zřizovatele SN, konkrétně náměstka hejtmana pro zdravotnictví Jiřího Veverka s výše jmenovanou auditorskou firmou. I tyto úvahy Mitvallyová i Veverka odmítli jako zcela nepravdivé.