Současný stav v Krnově je výsledkem spolupráce městské policie a odboru správy majetku města. „Strážníci jsou denně v ulicích, a tak mají o vozidlech, která vykazují známky vraku, přehled. Reagují také na oznámení občanů, jež prověřují. Ne každé auto, které delší dobu stojí na jednom místě a má třeba vypuštěnou pneumatiku, rozbité světlo nebo zkorodovaný blatník, je vrakem," uvedl velitel městské policie Krnov Pavel Moravec.

Strážníci při posuzování stavu vozidla vycházejí ze zákona o pozemních komunikacích, podle něhož se za vrak považuje silniční vozidlo, jež je trvale technicky nezpůsobilé k provozu, není opatřeno státní poznávací značkou nebo je zjevně trvale technicky nezpůsobilé k provozu.

Pokud se skutečně o vrak jedná, strážníci nahlásí jeho výskyt pracovníkům odboru správy majetku města.

„Kromě strážníků nám vraky ohlašují také občané. My zjistíme vlastníka a vyzveme jej k odstranění auta. Pokud ten do dvou měsíců tak neučiní, je vrak odstraněn a zlikvidován městem, které vůči majiteli uplatňuje nárok na náhradu nákladů na ekologickou likvidací vraku. K tomu ale dochází jen velmi výjimečně," řekl Vladimír Zavřel z odboru správy majetku města.

V Opavě se výskyt skutečných autovraků pohybuje ročně v řádech jednotek. Nepojízdné automobily pak město likviduje na své vlastní náklady. „Často jsou nám nahlašována nepojízdná vozidla, která však nesplňují podmínky pro to, aby mohla být za vraky považována. Těchto případů jsou přes rok desítky.

Reálně pak ročně likvidujeme řádově do pěti autovraků, které náležité podmínky dle zákona splňují," řekl k dané problematice vedoucí oddělení ochrany ovzduší a nakládání s odpady Albert Červeň.

Odbor životního prostředí města Opavy pak odklízí pouze taková nepojízdná vozidla, která se nacházejí na území města mimo jeho komunikace. Likvidace autovraků na místních komunikacích spadá do dikce odboru dopravy, případně je povinen tuto záležitost vyřešit příslušný správce dané komunikace.

Vůz, který už dosloužil, má jedinou zákonnou cestu k likvidaci: majitel ho musí předat do specializovaného zařízení. Jakékoliv jiné rozebírání a sešrotování autovraků je zákonem zakázáno. Majitelům, kteří svá vozidla na území města nechají opuštěná po delší dobu, je podána výzva k jejich likvidaci.

Když je tato výzva ponechána bez odezvy, je nepojízdné vozidlo svezeno na speciální sběrné místo. Pokud se následně opět nepodaří majitele zkontaktovat, je autovrak postoupen k likvidaci.

Kam s vozidlem na odpis?

V Krnově je jediné schválené zařízení pro sběr a zpracování autovraků v Bruntálské ulici a jeho provozovatelem je Koloman Búry. Provozní doba je pondělí až pátek od 7 do 15.30 hodin. Služba je bezplatná. K likvidaci je potřebný velký technický průkaz a doklad totožnosti.

Vlastníkovi vozidla je vystaveno potvrzení o převzetí autovraku, které je nezbytným podkladem pro vyřazení motorového vozidla z evidence na odboru dopravy a silničního hospodářství.

V Opavě je firem, které autovraky likvidují, hned několik. Ty pak nabízejí řadu svých služeb zdarma. Jedná se například o odtah nebo odvoz vozidla, vydání úředních dokladů likvidace a zajištění zákonné ekologické likvidace.

Sběrna autovraků Milata přitom poskytuje majitelům kompletních autovraků také finanční bonusy při jejich výkupu v řádech stovek korun.

Fidel Kuba, David Beinhauer