Získala ho z dotačního Programu na podporu kvality sociálních služeb, poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2019.

„Využívaný je především pro dopravu uživatelů a materiálně technické zabezpečení služby. V rámci azylového domu pro matky s dětmi pořádáme pro děti a jejich maminky různé výlety, vzdělávací a kulturní akce, které mají za cíl zprostředkovat jim zážitky obdobné těm, které jsou běžné u dětí ve většinové populaci.“ říká vedoucí sociální služby Gerhard Karhan.

Vůz je využívaný i k pravidelným služebním jízdám v rámci potřeb a při sociálních šetřeních u zájemců, kteří jsou umístěni v nemocnicích, nebo pro stěhování uživatele při jeho umístění do domova pro seniory, pečovatelských služeb i jiných návazných služeb. Na jeho cenu ve výši 303 435 korun přispěl Moravskoslezský kraj částkou 240 000 korun a zbytek uhradila Armáda spásy.