Problém mediálně otevřelo anonymní upozornění, jehož pisatel žádal redakci o pomoc proti nápadu starosty Karla Krupy postavit v obci sociální bydlení. Starostu na této záležitosti mrzí hlavně fakt, že podnětem byl anonym.

„V komunální politice působím od roku 1991 a dosud jsem se s žádnými anonymními dopisy nesetkal. V naší obci to ani nebylo zvykem," konstatuje bělský starosta. Kategoricky odmítl jakoukoliv spojitost sociálního bydlení s ubytovnou pro nepřizpůsobivé. Ve skutečnosti šlo v jeho nápadu o pečovatelské byty pro seniory.

„Dvě seniorky musely Bělou opustit a přestěhovat se do domova důchodců v Kravařích, protože u nás nic takového nemáme. Pro člověka, který v obci zapustil kořeny, je možnost dožít doma ve své vesnici a mezi svými známými hodně důležitá," míní Karel Krupa.

Pro záměr získal soukromého investora, který by zmíněné byty postavil ve své režii a obec by na ně přispěla jen prodaným kouskem louky. Opačný názor však zastával nově založený spolek občanů. Jeho členové se prý obávali, co bude s byty za dvacet let, a vyvolali schůzku se zastupiteli a občany.

Starosta Karel Krupa na ni přizval investora i náměstka ostravského primátora Zbyňka Pražáka. Oba hosté vysvětlili zhruba sto padesáti účastníkům všechny okolnosti, ale negativní postoj mnohých přítomných se jim prolomit nepodařilo.

„Odvíjel se od ničím nepodloženého názoru, že chci tímto objektem natáhnout do obce problémové lidi. To je přece vyložený nesmysl. O to víc mě mrzí, že mi to někteří naši lidé nevěří," míní starosta Karel Krupa.

Argumenty odpůrců nebylo možné pro jejich trvale udržovanou anonymitu získat a zmíněná schůzka situaci rázem vyřešila. Investor po ní ztratil zájem a od výstavby chráněných bytů pro seniory v Bělé upustil. Bude je stavět v obcích, které jsou takovému sociálnímu záměru přístupné.

Co bude se stávajícími a hlavně budoucími seniory, kteří dostačující rodinné zázemí v Bělé nemají? Totéž co dosud. Svůj chráněný pobyt budou muset na stáří vyhledat mimo obec.