Jak vidno, někteří obyvatelé si s tříděním nejspíše hlavu nelámou a také měli smůlu, protože popeláři jim plné nádoby jednoduše nechali před domem. Bioodpad v Hlučíně nekončí na běžné skládce, ale míří do kompostárny, přičemž kompost se dále využívá.

„Proto komunální odpad nelze v žádném případě ukládat do nádob spolu s bioodpadem. Upozorňujeme tedy občany, aby vše důsledně separovali, aby se tato situace neopakovala. Zaměstnanci svozové firmy provádí namátkové kontroly, a pokud zjistí, že se v nádobách nachází i jiný odpad, nevyvezou je,“ říká mluvčí města Kristina Neničková.

Prázdné popelnice se lidé dočkají zase až potom, co odpad, který do ní nepatří, odstraní.

Bioodpad se třídí také ve Vítkově, ale i tady narážejí na problémy.

„Občané, kteří projevili zájem, mají svou hnědou popelnici u rodinných domů. Tam potíže nejsou. Ale po městě máme rozmístěny velké kontejnery na bioodpad, lokality střídáme a tam opravdu kolikrát končí všechno možné. Třeba u zahrádkářské kolonie, a netvrdím, že to musejí být nutně zahrádkáři, někdo sice vyhodí do kontejneru listí, ale i s igelitovou taškou. Odpad se pak vozí na kompostárnu a musí se bohužel znovu třídit,“ konstatuje vítkovský starosta Pavel Smolka s tím, že spolu s vedením technických služeb přemýšlí v této souvislosti nad osvětou, aby byli občané ještě více informováni.

Tu a tam narazí na něco, co do hnědé popelnice opravdu nepatří, také pracovníci opavských technických služeb (TS). Jde však jen o jednotlivé případy.

„Zatím musím říci, že občané ukládání odpadu ve valné většině dodržují. Občas se stane, že tam hodí i něco jiného, ale jsou to výjimky. Je to asi dáno i kampaní, která kolem bio nádob proběhla. I přímo na nádobě je umístěna nálepka pojednávající o tom, co do ní patří a co ne,“ míní provozně-technický náměstek TS Martin Girášek a ještě dodává:

„Kontrolovat obsah popelnic moc nejde, maximálně po odkrytí víka zaměstnanci spatří, co je na povrchu.“