VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Biolog dnes musí být optimistou

OPAVA -Stejně jako ovládá svět netopýrů, tak i dovede dlouho vyprávět o životě šelem nebo o problémech ochrany přírody. Zoolog Martin Gajdošík sídlí ve starobylém Blücherově paláci v Opavě, v zoologickém oddělení Slezského muzea.

6.8.2007
SDÍLEJ:

Netopýři patří k vášním Martina Gajdošíka. Na snímku kaloň indický.Foto: DENÍK/Milan Freiberg

Těžko byste v tomto trampovi hledali upjatého ortodoxního vědce. Vyznává zásadu, že věda se má pěstovat nikoliv v bílých pláštích, ale přímo v přírodě. „Vědec má být praktik. Možná je divné, že pracuji zde ve Slezském muzeu a ne v nějakém výzkumném ústavu, ale tam by mi chyběly možnosti častých exkurzí do terénu, práce s mládeží, kontakt s veřejností, prostě ta praktická a často popularizační část vědy, která je také hodně důležitá. Myslím, že věda by měla vychovávat, a připadne mi daleko přínosnější, pokud mohu zájemci ukázat živého živočicha v jeho přirozeném prostředí a se všemi souvislostmi v přírodě, než aby jej znal jen pasivně z filmů a knih,“ říká Martin Gajdošík.

Naši návštěvu začínáme hned kuriózním příběhem. „Tento evropský druh antilopy, který se jmenuje sajga, k nám přišel z Ruska,“ ukazuje na vznešeně vyhlížející zvíře. „Kůže a lebka zřejmě nelegálně ulovené sajgy se našly v jedné z části potrubí, ze kterých se stavěl ropovod,“ dodává. Tak načínáme spíše filozofickou debatu o všem, co pro Martina Gajdošíka znamená jeho obor, a o smyslu vědy a života vůbec.

Neuvážené pokusy o záchranu jsou na škodu

„Ne vždy mají zásahy ochranářů do přírody pozitivní dopady. Vědec musí respektovat mnoho faktorů, nejen vysadit stejný druh živočicha, ale také z podobného prostředí a s podobným typem chování. Tak se u nás například stalo při vysazení ještěrky zelené pocházející z jižní Evropy do středočeské populace naší ještěrky zelené, že potomci těchto smíšených párů se chovají tak, jako ještěrky zelené v teplých oblastech Balkánu. Tam si snůšku nezahrabávají příliš hluboko do země. Když to udělají u nás, tak snůška vymrzne. Kvůli tomu v zasažené oblasti žije sice početná, ale přestárlá populace ještěrek zelených, kde chybí mláďata, a je otázkou času, kdy dojde k jejímu vymření.“ uvádí Gajdošík příklad tzv. genetické eroze druhu.

Uvážené křížení však může také vést k záchraně různých živočišných druhů. V zoologických zahradách se například vedou plemenné knihy, podle kterých se celosvětově sleduje, kterého samce ohroženého druhu je vhodné připustit ke které samici – z hlediska kondice, věku, příbuznosti a mnoha dalších faktorů. Mohou podle něj vznikat i další kuriózní případy. Eskymáčtí lovci dříve než vědci zjistili, že kvůli globálnímu oteplování a ústupu polárního ledu se medvědi lední dostávají více na jih. Tak došlo k jejich zkřížení s medvědy hnědými. „Musíme dostatečně znát druhy, do jejichž života chceme zasahovat,“ dodává Martin Gajdošík.

Biologie kontra nekrologie

Všechny obory lidské činnost vyžadují hlavně citlivý přístup. „Z biologie by se nikdy neměla stát nekrologie - zoolog by tedy měl živočichy hlavně pozorovat a popisovat, a nepoužívat výzkumné metody, kterými je zbytečně poškozuje či ničí, “ uvádí. Mnohdy pomohlo, když se věda vydala mírnější cestou. Osvědčilo se například přerušení zimního kroužkování netopýrů, které vedlo k tomu, že přezimující zvířata byla probouzena, což výrazně narušovalo jejich život, a populace některých druhů začaly mizet. Když se se zimním kroužkováním přestalo, vědcům sice chybí určitá data, ale zato netopýrů přibývá,“ vypráví Martin Gajdošík.

Biolog musí být podle něj především optimistou. Kdyby se mu podařilo zachránit byť jen šedesát procent existujících druhů živočichů a rostlin, je to vždy lepší výsledek než nic. „Podle mého dnes patří mezi nejohroženější oblasti světa tropické pralesy, korálové útesy a polární biotopy.“ Ani fauně na naší planetě se nevyhýbá globalizace. Kvůli rozvinutému dopravnímu spojení se na různých místech světa objevují druhy, které dané oblasti mohou nenávratně ublížit. V Anglii vysazená veverka popelavá už například téměř vytlačila veverku obecnou. Je jisté, že za padesát let tu už některé živočišné druhy neuvidíme. Sibiřských tygrů je dnes v přírodě méně než v zajetí.

Přestože živočišné druhy hlavně mizí, jsou dosud objevovány a popisovány i nové nejen bezobratlých, ale i obratlovců, a to i ve zdánlivě člověkem značně ovlivněném prostředí. V Austrálii byl kupříkladu nový druh hada popsán na smetišti v Sydney. Na ochranu živočichů se nelze dívat skrze peníze. Kdyby všechny státy světa přistoupily na příslušné mezinárodní konvence, byl by rázem vyřešen nelegální obchod se zvířaty, který je třetí největší po obchodu se zbraněmi a drogami.

Rasismus je čirý nesmysl

„Různé lidské rasy si připadají velmi odlišné, přesto jako druh má člověk velice malou genetickou variabilitu. Je daleko větší genetický rozdíl mezi dvěma šimpanzy ze sousedících lesů než mezi Evropanem a Křovákem. Dobrý genetický základ má pouze populace s velkou variabilitou,“ říká Gajdošík. Přitom to, co náš genofond dělí od šimpanze bonobo, by se dalo vměstnat do několika procent. Když si vezmeme genetickou výbavu lidí, i přesto, že jsme si v rámci druhu velmi blízcí, některé fyziologické dispozice máme značně odlišné. Například Evropané získali v průběhu své historie patrně vyšší odolnost vůči nákaze morem díky níž jsou v současnosti údajně i více odolní proti infekci virem HIV. Na druhé straně je snadněji než Afričany zkosí malárie, které je populace s africkým genofondem více přizpůsobená.

Je nebezpečné něco ve vědě zakazovat

„Dnešní věda pokročila tak daleko, že brzy nebude problémem naklonovat třeba z krve dítěte, které zemře při autonehodě, nového jedince a věřím, že za to bohatí rodiče budou schopni dát nekřesťanské peníze,“ říká Gajdošík. Vědec by se měl ale především řídit etikou. „Na druhé straně není správná cesta nějaký směr výzkumu zcela zakázat, protože vždy se na světě najde stát, kde se to povolí. Tím se jen podpoří obchod s takovými produkty. Spíš je třeba hledat dostatečně etické metody získání zamýšlených produktů – například lidských kmenových buněk. Správný vědec by měl být schopen připustit v devětadevadesáti letech nad svým celoživotním dílem, že se mýlil. Na druhou stranu vědec by se měl věnovat zejména tomu, co může bezprostředně ovlivnit. Proto mě politika nezajímá a nehodlám ji ani sledovat. Jako biolog vidím, že honba pouze za ziskem je z dlouhodobého hlediska neudržitelná, “ říká Martin Gajdošík. Úkolem vědce je stále na sobě pracovat a dobře praktikovat vědu znamená i vychovávat mladší generace, což je hned po objasňování zákonitostí naší reality největším posláním vědy.

Kdo je Martin Gajdošík?

Martin Gajdošík se narodil v roce 1971 ve znamení Raka v ascendentu Býka. Vyzkoušel si i práci ošetřovatele v zoo, avšak nejdéle pracoval jako zoolog státní ochrany přírody. Od roku 2003 pracuje v Přírodovědeckém oddělení Slezského zemského muzea jako kurátor sbírky obratlovců. Kromě toho je Martin Gajdošík členem České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON) a České zoologické společnosti. Organizuje také Sdružení ekologickohistorické výchovy Cesta ztracených her. Na exkurze do terénu – zejména za netopýry - je ochoten vzít i případné zájemce, ochotně také poradí, co s nalezenými živočichy (ptáci, ježci, netopýři, atd.), případně s problémy, které mohou trápit chovatele. V současné době připravuje Martin Gajdošík hned několik výstav ze sbírek opavského muzea. Nejbližší akcí je Evropská noc pro netopýry 5. září, jednu z výstav přírůstků muzea, na které bude vystaven los, a další výstavy a přenášky.

6.8.2007 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

SERVIS

annonce-logo

Nabídky práce

+ Podat inzerát

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ODBORNÝ REFERENT -KA STÁTNÍ SPRÁV Y - TECHNIK, TECHNIČKA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 16000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 15. března 2018, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Hroznová 2, 656 06 Brno, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@ukzuz.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky , ID: ugbaiq7., Obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných listin (příloh) musí být označena slovy: „Neotvírat“ a slovy „Výběrové řízení na služební místo referent, ZS Pusté Jakartice“., Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit žadatel, který:, 1. splňuje základní předpoklady stanovené § 25 zákona, tj.:, a. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25 odst. 1 písm. a) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, b. dosáhl věku 18 let [§ 25 odst. 1 písm. b) zákona],, c. je plně svéprávný [§ 25 odst. 1 písm. c) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta šestá zákona dokládá písemným čestným prohlášením;, d. je bezúhonný [§ 25 odst. 1 písm. d) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta druhá zákona dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky; 3, e. dosáhl středního vzdělání s maturitní zkouškou [§ 25 odst. 1 písm. e) zákona], Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 1 věta první zákona dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;, f. má potřebnou zdravotní způsobilost [§ 25 odst. 1 písm. f) zákona],, Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst. 3 zákona dokládá písemným čestným prohlášením o zdravotní způsobilosti;, K žádosti dále žadatel přiloží: strukturovaný profesní životopis., Pokud by na základě výsledku výběrového řízení byla na služební místo zařazena osoba, která dosud úspěšně nevykonala úřednickou zkoušku, bude přijata do služebního poměru na dobu určitou, a to s trváním 12 měsíců. Státní zaměstnanec má po úspěšném vykonání úřednické zkoušky nárok na změnu doby trvání služebního poměru, a to na dobu neurčitou; zkušební doba podle § 29 odst. 2 zákona o státní službě tím není dotčena., Pracoviště Pusté Jakartice č. 17, nástp květen 2018., Hlavní popis činnosti:, . zpracování faktur za ZS; správa rozpočtu ZS; vystavování objednávek ZS; zpracování ekonomických výkazů za ZS; zpracování, kontrola a předání ke schválení úč.dokladů; evidence cenin, inventur majetku; vedení personálních spisů u ktrátkodobých pracovních poměrů; vedení spisovny stanice; technické práce při. Pracoviště: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - zkušební stanice pusté jakartice, Pusté Jakartice, č.p. 304, 747 28 Štěpánkovice. Informace: Hana Hartmanová, +420 739 384 750.

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ASISTENT/-KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Barbora Baštářová, e-mail: barbora.bastarova@simply-you.eu, SŠ vzdělání, pružná pracovní doba. , Požadujeme dobré komunikační, organizační a analytické schopnosti, zodpovědnost, preciznost, příjemné vystupování, pozitivní myšlení, časovou flexibilitu, samostatnost.. Pracoviště: Simply you pharmaceuticals a.s., vítkov, Oderská, č.p. 2, 749 01 Vítkov 1. Informace: Barbora Baštářová, .

Administrativa - Administrativa Asistent, asistentka16 800 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK/CE - EXPEDIENT/KA. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16800 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Petr Smolka, 777 888 912, Pracovní náplň: zpracování objednávek, vychystávaní a exepedice zboží ze skladu, konečná kontrola a příležitostná pomoc ve výrobě, správa eshopu. Nutná velmi dobrá znalost na PC. Uvedená mzda v čistém 16800Kč + měsíční odměny + 13.plat. Nástup možný ihned. Pracovní doba od 06:00 - 14:00hod.. Pracoviště: Petr smolka - pracoviště, Horní, č.p. 621, 747 14 Ludgeřovice. Informace: Petr Smolka, +420 777 888 912.

Obchod - Obchod Vedoucí prodejny, provozu22 000 Kč

Vedoucí pracovních týmů v prodejnách ZÁSTUPCE /-KYNĚ VEDOUCÍHO PRODEJNY. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: KO: Hanáková Kateřina, tel.: 725 905 411, e-mail: katerina.hanakova@penny.cz, SOU v oboru, pracoviště: Kravaře, nástup dle dohody.. Pracoviště: Penny market s.r.o. - kravaře, Opavská, č.p. 3376, 747 21 Kravaře u Hlučína. Informace: Kateřina Hanáková, +420 725 905 411.

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Olympijský festival u Ostravar arény.
42

Olympijský festival vrcholí, o víkendu se čeká největší nápor

Multimediální třída na ZŠ Englišova při hokeji praskala ve švech.
40

Výuka šla stranou. Školy v pátek ovládl hokej

Na zimní olympiádu do Malé Morávky

V jednom z největších lyžařských středisek u nás, v Malé Morávce v Jeseníkách, je pro návštěvníky připraven bohatý závěrečný program Olympijského festivalu.

AKTUALIZOVÁNO

Hokejisté v bitvě o finále padli s Ruskem. Zahrají si o olympijský bronz

/FOTOGALERIE/ Šance na medaili ještě žije, zlato z toho už ale nebude. Čeští hokejisté prohráli v semifinále olympijského turnaje s Ruskem 0:3 a budou tak bojovat o bronz. Ze strany národního týmu to nebyl špatný výkon, bohužel znovu vyhořel v koncovce. Svěřenci trenéra Josefa Jandače se v sobotu od 13:10 utkají s vítězem zápasu mezi Kanadou a senzací z Německa.

AKTUALIZOVÁNO

Losování tomboly na opavském plese se zvrhlo v divokou roztržku

Ne vždycky plesy přinášejí pouze radost. Tombola v Kylešovicích se nedávno zvrhla v divokou roztržku. Někteří z jejich účastníků si totiž mysleli, že byla zmanipulovaná. Rušno ovšem nebylo pouze v Opavě.

Opařené dítě, Štěpánkova nová role a marné skandování bělehradských: videa dne

Podívejte se na krátký sestřih toho nejzajímavějšího, co zaznamenali redaktoři Deníku ve čtvrtek 22. února 2018.

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT